Ny kurs om att bevaka lantbruket

FSLJ kommer den 11-13 maj att hålla en kurs för journalister som vill fördjupa sina kunskaper om de gröna näringarna och hur dessa kan bevakas journalistiskt.
Deltagarna kommer att få träffa lantbrukare och andra intressanta personer med anknytning till de gröna näringarna och lära sig hitta nya perspektiv på sin bevakning.
Kursen kommer att hållas på Vreta Kluster i Östergötland.

FSLJ står för boende, mat och resekostnader. Den finansieras med stöd från Kungliga Skogs- och lantbruksakademien.

Mera information om kursen och hur du anmäler dig kommer inom kort.