Liza Karlsson åker till Kina

I slutet av september åker totalt 12 jordbruksjournalister och kommunikatörer till Kina på den årliga ”Exposure for development-resan (E4D)” som i år anordnas av IFAJ i samarbete med AGCO.

Bland annat kommer man att besöka Beijing, Changzhou och Shanghai för att titta närmare på jordbruket och utvecklingen i världens mest tätbefolkade land.

FSLJs kassör och internationella representant Lisbeth ”Liza” Karlsson kommer att vara en av reseledarna på resan!

9 skäl till att bli medlem i FSLJ

  • Utmärkt sätt att nätverka med andra som jobbar med samma frågor i branschen i Sverige.
  • Möjligheter ges till att åka på olika skräddarsydda jordbruksresor med andra jordbruksjournalister och kommunikatörer i Europa till förmånliga priser. Med möjlighet att förkovra sig i olika ämnen och träffa lantbrukare, politiker, näringsföreträdare samt andra som verkar i branschen.
  • Möjligheter att åka på de årliga kongresser som går av stapeln varje år i olika medlemsländer som arrangeras av IFAJ, Internationel federation of agricultural journalists.
  • Resorna ger fantastiska möjligheter till ett nätverk som sträcker sig jorden runt med människor i samma bransch.
  • Möjlighet att förbättra sina kontakter inom näringarna.
  • Möjlighet att vara med på utbildningstillfällen och träffar FSLJ anordnar.
  • Möjlighet att delta i IFAJ:s foto-, webb- och reportagetävlingar.
  • Möjlighet att varje år söka stipendier ur Ivar Petersons stipendiefond för bidrag till studier, reportageresor, språkkurser eller annan fortbildning eller till att åka på IFAJ:s kongresser.
  • IFAJ värnar om den fria lantbruksjournalistiken och de mänskliga rättigheterna även i delar av världen där detta inte är självklart. Genom IFAJ ger vi stöd till kollegor vars arbete både är farligt för dem själva och viktigt för befolkningen på landsbygden.
  • Och allt detta för endast 200 kronor per år!

Kontakta FSLJ:s styrelse med en ansökan om att bli medlem! Vill du läsa mer om medlemskapet gör du det här!

Möjlighet till resor i Europa

FSLJ har fått flera inbjudningar till olika evenemang i Europa. Du som FSLJ-medlem kan anmäla intresse att åka på någon av resorna via European Network of Agricultural Journalists, ENAJ! Är du intresserad, ta kontakt med någon i FSLJ:s styrelse snarast!

Du hittar kontaktuppgifter här!

1. COPA CONGRESS
COPA, the European farm organisation umbrella body invites journalists to attend his congress in Greece in October the 5th.

2 FERTILIZERS EUROPE
Fertilizers Europe invites 12 journalists to attend their event in London on October 12-13. They will cover costs of journalists who wish to attend.

3. CEMA LUNCH DEBATE
CEMA invites you attend their upcoming lunch on Smart Farming  on September 27th next.
Details here: http://www.cema-agri.org/event/next-cema-lunch-debate-agriculture-40-smart-farming-cloud

4 GREENACCORD
The Annual Greenaccord conference takes place in Italy in November. Once again this year, ENAJ has been invited to send representatives. The organisers will cover all costs. However you must purchase your own plane ticket and claim back later.

Once again places are limited. They have ten places for journalists over 35 and two remaining for journalists under 35. Places will be allocated on a first come first served basis.

Är du intresserad, ta kontakt med någon i FSLJ:s styrelse snarast!
Du hittar kontaktuppgifter här!