Kallelse till extra årsmöte i FSLJ

På dagordningen: Nyval av revisor till Ivar Petersons stipendiefond. Detta på grund av att nuvarande revisor går i pension.

När: Onsdag 26 april kl. 17

Plats: LRF Media, Franzéngatan 1b, Stockholm, eller via Skype.

Styrelsen har förståelse för att många inte har möjlighet att närvara, men eftersom 1/8 av medlemmarna måste närvara för ett giltigt beslut är det viktigt att de som har möjlighet att delta i uppskattningsvis 15 minuter anmäler detta till styrelsen snarast, dock senast måndag 24/4.

Tack!

/FSLJ:s styrelse