Skogskurs för journalister

Bonitet, virkestravar och älgskadad tall diskuterades under FSLJ:s intensiva skogskurs i Västergötland.

Under årets kalla majmånad lyckades FSLJ pricka in precis rätt dagar för sin skogskurs i skogarna runt Skövd e, den 2 till 4 maj. Det var T-shirtväder och regnkläderna kunde lämnas hemma.

Kursen inleddes med en middag på Flämslätts kursgård på tisdagskvällen. Ett gäng journalister från olika delar av Sverige hade strålat samman med FSLJ:s representant Birgitta Sennerdal och Föreningen Skogens David Persson, som var medarrangör för kursen.

På onsdagen var det full fart ut i skogen tillsammans med ett gäng från Södras lokalkontor. Vi blev guidade runt i markägaren Bengt Lundbergs skog och fick se hybridlärkplantering, viltbetade tallar och även trampa in i lite sumpmark för att titta på en typ av skog som ofta sparas för naturändamål.

Mötet med Bengt Lundberg och diskussionerna i hans skog var väldigt uppskattat av alla kursdeltagare. Vi tar med oss detta om vi får möjlighet att ordna fler kurser av det här slaget. Mycket information kan inhämtas via tidningar, böcker och internet. Men ett riktigt samtal med en skogsbrukare går inte att få på annat sätt än genom att komma ut i hans eller hennes egen skog.

Efter en picknicklunch de luxe begav vi oss till en avverkning där både skördare och skotare var i full gång. Det var en avverkning på kommunägd mark i tätortsnära skog i vilket ett elljusspår går igenom. Trots att avverkningen inte var av den vanligaste typen, gav den ändå oss tillfälle att fundera på markpåverkan och virkeskvaliteter. Det blev mycket diskussioner kring virkestravarna med timmer, massaved och bränsleved.

Onsdagen avslutades med en promenad för att se utländska trädslag på en fastighet som förvaltas av Skogssällskapet, och sedan kunde vi njuta av grillkväll på Flämslätt.

Torsdagsförmiddagen inleddes med ett pass om skogens snackisar just nu, såsom nyckelbiotoper och artskyddsförordning och leddes av Birgitta Sennerdal. Därefter medverkade Skogsstyrelsen och gav oss viktiga kompletteringar när det gäller lagar och regler och skogspolitik

 

Young Leader-vinnaren Maria inspirerades i Sydafrika

Här är Maria Törners berättelse efter att ha utsetts till en av tio unga lantbruksjournalister i IFAJs Young Leader-stipendietävling. Till vardags är hon reporter på Land Lantbruk.

”Jippie, jag vann! Eller, vann och vann. Jag blev utsedd till en av tio som fick stipendium att åka till IFAJs kongress i Sydafrika och gå en boot camp för unga lantbruksjournalister. För mig känns det som att vinna förstapris. Efter tio intensiva och roliga dagar har jag nu åter mina fötter i den svenska myllan.

Inför resan trodde jag att det var upplevelsen av ett nytt land, en annan världsdel och dess produktionsformer som skulle göra störst intryck på mig, men icke.

Jag har såklart fått uppleva massor. Sett flodhästar och lejon, vidsträckta majsfält, upplevt kontrasten av små bostadsområden av plåtskjul vid sidan av byggnader liknande de vi har här. Jag har besökt och passerat vingårdar omgivna av bergskedjor som aldrig tycks ta slut. Hört lantbrukare tala om motgångar och möjligheter och lärt om intensiv köttproduktion ”a lá Sydafrika” och mycket, mycket mer. Trots allt detta är det största jag bär med mig från resan de nya relationer jag skapat med fantastiska människor från världens alla hörn.

Tack vare alla diskussioner och presentationer jag hört och deltagit i har jag fått en djupare förståelse för det internationella lantbruket som helhet med de likheter och olikheter som finns i de utmaningar som lantbrukare i olika delar av världen ställs inför. Alla vet och förstår att det finns många lantbruksjournalister världen över – och så även jag – men nu efter resan har de på riktigt blivit mina kollegor och vänner och det är enormt värdefullt.

Jag är otroligt tacksam och glad över att ha fått utmärkelsen från IFAJ. Utan den hade jag troligtvis aldrig fått upp ögonen för vilken möjlighet kongressen och organisationen är, både för min personliga och yrkesmässiga utveckling.

Shout out för den svenska delegationen och det faktum att vi var den enda delegation som representerades till 100 procent av kvinnor.

Håll utkik efter min signatur – Det lär bli fler inslag om lantbruk från olika delar av världen från mig framöver!”

Maria Törner

Rapport från världskongressen i Sydafrika

IFAJs viceordförande Lena Johansson rapporterar om det viktigaste som beslutades på årets världskongress. Till vardags är hon chefredaktör på Land Lantbruk.

IFAJ ska utreda möjligheten att starta en fond för sin finansiering. Det var ett av besluten som fattades vid årets delegatmöte i Sydafrika.

Idén att inrätta en fond är inte ny, men först nu fanns ett formellt förslag. Fonden gör det enklare att söka sponsorbidrag som inte är öronmärkta för en särskild aktivitet. Dessutom får sponsorerna möjlighet att göra en skattereduktion.

Eftersom det inte finns någon internationell fondlagstiftning är det viktigt att utreda i vilket land det är mest förmånligt att placera fonden. Styrelsen fick mötets uppdrag att göra det till delegatmötet i Nederländerna nästa år. Först därefter kan ett definitivt beslut fattas.

Mötet beslutade också att utesluta medlemsländerna Polen och Filippinerna. Anledningen är att de varken de varken går att få kontakt med eller betalar sina medlemsavgifter.

För övrigt behandlades mest rapporter om IFAJs verksamhet under det gångna året. Bland annat har organisationen fått en ny webbplats, ny logotype och hållit historiens första exekutivmöte via internet.

Svenska delegater på mötet var Linda Grimstedt, ATL, och Liza Karlsson, Husdjur.

Sedan förra kongressen är Lena Johansson IFAJs vice president.

I år vann inga svenska bidrag pris i varken reportage-, foto-, webb-, radio- eller TV-tävlingarna. Däremot var Maria Törner, Land Lantbruk, en av tio Young Leader-stipendiater som deltog på den sydafrikanska kongressen.