Rapport från Finland

En mycket välorganiserad, kunskapsspäckad och dessutom trevlig resa. Så kan man kort sammanfatta den ”low cost trip” som FSLJs finska motsvarighet arrangerade förra veckan för skogs- och lantbruksjournalister från Europa. Jag och Liza Karlsson var tillsammans med 18 andra journalister, och de finska arrangörerna förstås, med på ENAJ-resan.

Finland firar 100 år som självständigt land i år och den första kvällen fick vi en välbehövlig beskrivning av landets historia och dessutom en inblick i firandet. Bland annat har man i år infört en ny flaggdag, 26 augusti flaggar Finland för naturen! Man har väl utrymme för sådana flaggdagar när man inte har ett kungahus.

Det var verkligen en ”low cost trip”, endast 200 euro per deltagare, vilket berodde på att föreningen lyckats attrahera många sponsorer. Sponsorerna fick utrymme i programmet, dock utan att det satte ner kvaliteten.

Till studiebesöken hörde bland annat besök på en större spannmålsgård nära Helsingfors. Skörden är minst tre veckor sen i år vilket oroar. Vi besökte också en ekologisk gård som fått WWFs pris Baltic sea farmer.

Mjölkgården vi besökte var stor, ovanligt stor med finska mått, där den finska medelmjölkgården är betydligt mindre än den svenska. Regelverket är mycket likt det svenska vad gäller djurvälfärd, förutom att det inte är lagkrav om utedrift för mjölkkor i lösdrift. Finska mjölkbönder har haft bättre betalt för mjölken än svenska kollegor. Men den ryska bojkotten har drabbat hårt och man har inte fått någon prishöjning.

Och så var det skogen. 75 procent av landet är täckt av skog och det märkte vi… Ännu mer skog än i Sverige är ägd av familjeskogsbrukare. Men det är bra att vara skogsägare i Finland sa Gösta från Sibbo som jag träffade. Den finska regeringen förstår skogens enorma betydelse för landet.

En kort rapport från

FSLJ-medlemmen Marie Henningsson