Stipendier och tävlingsbidrag till världskongressen

Ta chansen och skicka in bidrag till tävlingen om världens bästa lantbruksjournalistik! Medlemmar kan tävla i klasser om bland annat bästa reportage, radioprogram, foto och digitala projekt.

Stipendiet ”The IFAJ-Alltech Young Leaders in Agricultural Journalism Award” riktar sig till medlemmar under 35 år med ledarpotential. Tio medlemmar utses varje år för att delta i ett ledarskapsprogram i samband med världskongressen där deltagaravgiften ingår. Du hittar länken till ansökan här: https://quanglo.wufoo.eu/forms/z56xwez08wbsom/

Läs mer om IFAJ:s priser och stipendier här: http://ifaj.org/contests-and-awards/

Observera att ansökan måste vara gjord senast den 12 januari 2018.

Sök medel ur Ivar Peterson-stipendiet

Alla medlemmar har möjlighet att söka medel ur stipendiefonden för bland annat undervisning och utbildning i publicistisk verksamhet inom jordbruk, skogsbruk och trädgård. Läs mer om stipendiets syfte  och vad du kan söka medel för här!

Skriv en tydlig motivering, vad du planerar att göra samt visa en översiktlig budget. Beviljat belopp ska nyttjas under 2018, och redovisas med en kort rapport på FSLJs webbplats. Skicka in din ansökan till föreningens sekreterare Frida Jonson (frida.jonson@lrfmedia.se) senast den 25 januari.

Unikt tillfälle för dig under 35!

Är du medlem i FSLJ och 35 år eller yngre? Ta chansen att söka IFAJ Alltech Young Leaders in Agricultural Journalism Award och upplev en oförglömlig resa till Nederländerna!

Priset tilldelas totalt 10 unga journalister och kommunikatörer från hela världen med ledarskapspotential. Personerna får även ett stipendium på 1 000 euro som delvis täcker resa och registreringskostnad för IFAJ:s kongress i Nederländerna 2018.

Läs mer här och ansök sedan här! När ansökningstiden är ute kommer FSLJ:s styrelse i Sverige att välja ut en kandidat från Sverige som vi nominerar till den internationella juryn.

OBS. Ansökan måste vara gjord senast 12 januari 2018!

De 10 som väljs ut deltar på ett Boot Camp i juli i Nederländerna. Programmet innehåller ledarskapsträning, diskussioner, gårdsbesök och utveckling av färdigheter.

Tidigare år har från Sverige bland annat Maria Törner, Anna Nilsson, Linda Grimstedt, Camilla Olsson och Frida Jonson blivit utvalda till Alltech Young Leaders in Agricultural Journalism Award.

Bild från förra årets boot camp i Sydafrika. Foto: IFAJ