Historisk konferens i Halland med fokus på svensk lantbruksjournalistik

PRESSMEDDELANDE: FSLJ, föreningen Skogs- och lantbruksjournalister, anordnar på torsdag till lördag en fortbildning för sina medlemmar på Wapnö Gård i Halland. 14 personer som är yrkesverksamma inom kommunikation och journalistik med anknytning till de gröna näringarna deltar.

Målet med konferensen är förutom fortbildning även att diskutera och reflektera över svenskt lantbruk och hur medlemmarna kan arbeta med att väcka intresse för ämnet i övriga medier och sociala kanaler.

Jag är övertygad om att vi har mycket att lära av varandra. Vi har bland annat deltagare från de stora lantbrukstidningarna i Sverige, Hushållningssällskapet, LRF och flera frilansjournalister, säger Melissa Dahlqvist som är kursledare och ledamot i FSLJ:s styrelse.

Till vardags arbetar hon som kommunikation- och marknadsansvarig hos maskinimportören Swedish Agro Machinery.

Kursen har ett spännande program med allt från föreläsning om hur man bäst lyckas i sociala medier med journalisten Emanuel Karlsten till den tidigare chefen för Uppdrag granskning, Nils Hansson, som pratar om grävande journalistik. Dessutom kommer maskinjournalisten Morten Damsgaard från danska Maskinbladet för att berätta hur han arbetar.

Vi kommer även att göra en gårdsvandring på Wapnö gård där kursen hålls och besöka Lisa Lemkes restaurang Prostens pizza för att höra hennes syn på svensk mat, säger Melissa Dahlqvist.

FSLJ har under de senaste åren satsat mer på utbildning och har under de senaste åren arrangerat två kurser för vanliga journalister som vill lära sig mer om lantbruk och skogsbruk.

– Lantbruket är en så otroligt viktig del av Sverige med en rad olika ämnesområden som politik, ekonomi, miljöfrågor, mat, infrastruktur och djurvälfärd. Många konsumenter är engagerade i de här frågorna, men kan samtidigt inte så mycket om själva lantbruket. Därför är lantbruksjournalistiken så viktig både för branschen men också för allmänheten, säger FSLJs ordförande Linda Grimstedt, chefredaktör för tidningen Husdjur, som också deltar vid konferensen.

Kursen arrangeras den 15-17 november på Wapnö Gård. Den finansieras med medel från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA.

 Media är välkomna att bevaka delar av konferensen.

För mer information:

Melissa Dahlqvist, ledamot FSLJ, kontakt@melissadahlqvist.se, 073-736 58 58

Linda Grimstedt, ordförande FSLJ, linda.grimstedt@vxa.se, 073-644 63 41