Om FSLJ

VAD ÄR FSLJ?

FSLJ är nätverket för dig som skriver om jord, skog och trädgård.

Medlemsantalet var vid 2021 års utgång 89 personer.

Medlemsavgiften är 250 kronor per år (2022). Utträde ur föreningen sker genom skriftlig anmälan till styrelsen, eller då årsavgiften förfallit.

Av medlemsavgiften går 7 euro automatiskt till ditt medlemskap i The International Federation of Agricultural Journalists (IFAJ).

Paul Peterson är hedersordföranden. Sven-Erik Jansson och Margriet Pieters är hedersmedlemmar.

fslj-8

Syftet med föreningen

FSLJ, Föreningen Skogs- och Lantbruksjournalister, bildades på 1950-talet. Den har fem mål.
1) … att främja kontakten mellan berörda näringar och pressen.
2) … att förbättra pressens och då speciellt skogs- och lantbruksjournalisternas arbetsmöjligheter även i andra avseenden.
3) … att verka för fackutbildning samt för underlättandet av studieresor och journalistuppdrag inom och utom landet.
4) … att verka för ett nordiskt och internationellt journalistiskt samarbete.
5) … att främja god och kollegial anda bland medlemmarna.

Dessutom har föreningen en viktig social funktion. Man träffar kolleger och utbyter erfarenheter.

FSLJ har också ett internationellt samarbete med andra skogs- och lantbruksjournalister.
Utdelning av stipendier är en årligen återkommande aktivitet.