Sök medel ur Ivar Peterson-stipendiet

Alla medlemmar har möjlighet att söka medel ur stipendiefonden för bland annat undervisning och utbildning i publicistisk verksamhet inom jordbruk, skogsbruk och trädgård. Läs mer om stipendiets syfte  och vad du kan söka medel för här!

Skriv en tydlig motivering, vad du planerar att göra samt visa en översiktlig budget. Beviljat belopp ska nyttjas under 2018, och redovisas med en kort rapport på FSLJs webbplats. Skicka in din ansökan till föreningens sekreterare Frida Jonson (frida.jonson@lrfmedia.se) senast den 25 januari.