Tidigare stipendiater

2024:
Ausrine Öhrström beviljas ett stipendium på 21 875 kronor för att besöka och rapportera ifrån världsutställningen i Osaka, Japan, 2025. Ausrine arbetar som reporter på tidningen Jordbruksaktuellt.

Husdjursreporter Sofie Olsson, Land Lantbruk, beviljas stipendium på 20 000 kronor för en studieresa med gårdsbesök till Skottland och Nordirland. Hon vill ta reda på hur lantbruket påverkats av Brexit genom går

2023:
Gunilla Ander från Land Lantbruk beviljas 8 000 kronor ur Ivar 
Petersons stipendiefond 2023 för att åka på studieresa till Bryssel för att bland annat fortbilda sig om EU:s gröna giv.

2022: 
Kristina Hansén beviljas ett stipendium på 12 500 kronor för att delta i IFAJ:s efterkongress på Färöarna i sommar. Kristina arbetar som husdjursreporter med specialintresse för får.

Frilansjournalist Maja Aase beviljas stipendium på 10 000 kronor för att resa till Wales för att lära sig mer om konflikten mellan jordbruk och vild natur. Trenden rewilding, med syftet att skydda och återskapa naturområden har skapat protester och intensiv mediebevakning i Wales.

Louise Carlsson Örning beviljas stipendium på 7 569 kronor för att gå en kurs i poddradio vid Poppius. Louise är reporter på Land Lantbruk och Land Skogsbruk och arbetar med Land Lantbruks podd Lantbrukspodden. Hon beviljas medel eftersom hon ska få bättre kunskap och konkreta verktyg i poddproduktion.

2021
Styrelsen beslutar att ge stipendium på 1590 kronor till Björn Schubert för utbildning i drönarflygning (förmedling av bild och ljud).

Anna Karolina Eriksson beviljas 9264 kronor för att studera blomsterodling i Italienska San Remo (med målet att kunna skriva mer kunnigt om blomsterodlingens premisser).

2020
Ulla Sundin Beck, frilans som mest skriver för tidningen Skogen, får 11 200 kronor ur Ivar Petersons stipendiefond för en studieresa till fakulteten för skogsvetenskap vid SLU i Umeå. 

Kongresstipendiet från fonden går till Anna Nilsson, Land Lantbruk. Hon får 12 000 kronor för att delta vid IFAJ-kongressen i Danmark den 24-28 juni i år.

2019
Henrik Dammberg, 20 000 kronor för att studera jord- och skogsbruk i Sydafrika. Han planerar även att besöka Farmers Weekly. vilket passar bra in i FSLJ:s internationella nätverkande.

Anna Larsen, 10 000 kronor för att besöka lantbruksmässan Farm Science Review, Ohio, USA. Hon är ny medlem i föreningen och representerar kategorin informatörer. Hon vill studera hur information från lantbruksmässor kan föras ut till allmänheten.