Sök medel ur ivar peterson stipendiefond

Ansökan öppnar i december 2023.

Kort om stipendiet:
Stipendiet syftar till att stödja utbildning i publicistisk verksamhet inom jord- och skogsbruk och kan bland annat användas till studieresor, fortbildning och anordnande av kurser. Det finns också ett särskilt anslag för deltagande vid och resa till den årliga IFAJ-kongressen. Totalt ska cirka 30 000 kronor delas ut. Pengarna kan komma att delas mellan flera sökande.

Du kan bara lämna in din ansökan under det tidsfönster som stipendiejuryn utlyser varje år. Under övrig tid får du gärna fundera över hur du bäst svarar på frågorna.