Internationellt

fslj-2

IFAJ, International Federation of Agricultural Journalist (IFAJ).

IFAJ, internationella föreningen för skogs- och lantbruksjournalister är den internationella huvudorganisationen som FSLJ är ansluten till.

Det är en internationell sammanslutning av cirka 40 nationella journalistföreningar från hela världen. Läs mer om medlemsnyttan inom IFAJ.

Organisationens syfte är att främja kontakter kollegor emellan, men också att utveckla journalistiken och verka för pressfrihet.

IFAJ håller kongress varje år. I augusti 2012 stod FSLJ och Sverige för värdskapet.  Dessa har haft värdskapet de senaste åren
2015 Nya Zeeland
2016 är Tyskland
2017 Sydafrika
2018 Nederländerna
2019 USA
2022 Danmark
2023 Kanada

Vid kongresserna har alla medlemmar i FSLJ möjlighet att delta. Rösterna på kongressen fördelas mellan medlemsländerna beroende på hur många medlemmar de har.
Sverige hade två röstberättigade delegater vid senaste kongressen. Dessa utses av FSLJ:s styrelse. IFAJ:s exekutivkommitté, bestående av en representant från varje land samt IFAJ:s presidium, sammanträder två gånger per år.

Mer om IFAJ kan du läsa på webbplatsen: www.ifaj.org

Internationellt presskort

fslj-11

Du kan beställa internationellt presskort via FSLJs kassör Linda Grimstedt via e-post. Beställningen ska innehålla ditt för-och efternamn samt ditt fotografi (en porträttbild, 20 x 29 mm i fyrfärg, jpg-format krävs, upplösning minst 300 dpi). Du måste även betala in 300 kronot till FSLJ (bankgiro 5900-2188) för att din beställning ska gälla.
Det tar drygt en månad att få presskortet, som är giltigt i 36 månader.