Internationellt

fslj-2

IFAJ, International Federation of Agricultural Journalist (IFAJ).

IFAJ, internationella föreningen för skogs- och lantbruksjournalister är den internationella huvudorganisationen som FSLJ är ansluten till.

Det är en internationell sammanslutning av cirka 40 nationella journalistföreningar från hela världen. Läs mer om medlemsnyttan inom IFAJ.

Organisationens syfte är att främja kontakter kollegor emellan, men också att utveckla journalistiken och verka för pressfrihet.

IFAJ håller kongress varje år. I augusti 2012 stod FSLJ och Sverige för värdskapet.  2015 hölls kongressen på Nya Zeeland och 2016 är Tyskland värdland. 2017 hölls IFAJ-kongressen i Sydafrika och 2018 i Nederländerna. 2019 är det i USA, 2020 i Danmark och 2021 i Kanada.

Vid kongresserna har alla medlemmar i FSLJ möjlighet att delta. Rösterna på kongressen fördelas mellan medlemsländerna beroende på hur många medlemmar de har.
Sverige hade två röstberättigade delegater vid senaste kongressen. Dessa utses av FSLJ:s styrelse. IFAJ:s exekutivkommitté, bestående av en representant från varje land samt IFAJ:s presidium, sammanträder två gånger per år.

Mer om IFAJ kan du läsa på webbplatsen: www.ifaj.org

Internationellt presskort

fslj-11

Du kan beställa internationellt presskort via FSLJs kassör Lisbeth Karlsson via e-post. Beställningen ska innehålla ditt för-och efternamn samt ditt fotografi (en porträttbild, 20 x 29 mm i fyrfärg, jpg-format krävs, upplösning minst 300 dpi). Du måste även betala in 300 kronot till FSLJ (bankgiro 5900-2188) för att din beställning ska gälla.
Det tar drygt en månad att få presskortet, som är giltigt i 36 månader.