FSLJ

Dags att anmäla sig till kongressen i Skottland

Registreringen till årets IFAJ-kongress i Skottland har öppnat. Vår internationella moderförening, International Federation of Agricultural Journalists (IFAJ), håller i år kongress i Aberdeen mellan den 4 och 7 september. Kongressens tema är ”Uppfinningar från en liten ö” och syftet är att visa upp det bästa inom skogs- och jordbruk i Skottland. Läs mer om kongressen på www.ifaj2014.com. (De 70 första deltagarna som anmäler sig får ett rabatterat kongresspris).

Det är fortfarande tid att skicka in bidrag till foto- och onlinetävlingarna där vinnarna presenteras på kongressen. Hur många svenska bidrag som helst kan skickas in och du skickar själv in ditt bidrag senast den 30 april. Tävlingsregler och adresser hittar du på www.ifaj.org under Contests & Awards.

 

 

FSLJ är nätverket för dig som skriver om jord, skog och trädgård.

Medlemsantalet var vid 2013 års utgång 98 personer.

Medlemsavgiften är 200 kronor per år. Utträde ur föreningen sker genom skriftlig anmälan till styrelsen, eller då årsavgiften förfallit.

KG Andersson och Paul Peterson är hedersordföranden. Sven-Erik Jansson och Margriet Pieters är hedersmedlemmar.


TIDIGARE MEDLEMSBREV