Medlemsbrev februari 2019

Kallelse till årsmötet i Föreningen skogs- och lantbruksjournalister, FSLJ.

Måndagen den 11 mars klockan 17.
Plats: Växas lokaler på Franzéngatan 6, Stockholm.

Hos Agris i Skåne är man välkommen som FSLJ-medlem att vara med via videolänk. Plats: Agris på Plantvägen 1B (Hälsohuset) i Alnarp.

På programmet: Årsmötesförhandlingar, rapport från IFAJ-kongressen i Nederländerna 2018, lättare förtäring och eventuellt föredrag av inbjuden föreläsare.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 19 februari.

Vill du vara med och driva FSLJ framåt genom en plats i styrelsen? Kontakta valberedningen genom Gunilla Ander, gunilla.ander@landlantbruk.se

Anmälan till årsmötet senast den 8 mars till sekreterare Frida Jonson, frida.jonson@lrfmedia.se.

IFAJ-kongress i Minneapolis/Bloomington, Minnesota, USA den 26-31 juli

Årets IFAJ-kongress hålls i Minnesota, USA. Kongressen har öppnat för registrering. Anmälan sker på hemsidan, https://ifaj2019.org/, där det också finns program för för- respektive efterkongress samt övrig information.

Möjlighet för unga under 35 år att söka stipendium: se nedan.

IFAJ-kongress i Danmark 2020 – förkongress

Sista veckan i juni 2020 arrangeras IFAJ-kongressen i Danmark. FSLJ planerar att erbjuda deltagarna en förtur i södra Sverige: främst gårdsbesök i södra Halland och nordvästra Skåne. Några medlemmar arbetar med programmet som kommer att äga rum i midsommarhelgen. Temat blir också svensk midsommar.

Vill du vara med i arbetet med den svenska förkongressen? Kontakta Lisbeth Karlsson,lisbeth.karlsson@vxa.se

Ivar Peterson-stipendier

Styrelsen har beslutat att dela ut årets Ivar Peterson-stipendier till följande medlemmar:

Kongresstipendiet för att åka till årets IFAJ-kongress:

Helena Wennström, kongressavgift och flygresa till Minneapolis.

Utbildningsstipendier:

Henrik Dammberg, 20 000 kronor för att studera jord- och skogsbruk i Sydafrika. Han planerar även att besöka Farmers Weekly. vilket passar bra in i FSLJ:s internationella nätverkande.

Anna Larsen, 10 000 kronor för att besöka lantbruksmässan Farm Science Review, Ohio, USA. Hon är ny medlem i föreningen och representerar kategorin informatörer. Hon vill studera hur information från lantbruksmässor kan föras ut till allmänheten.

Tävlingsdags!

Gjorde du ett reportage under 2018 som fler borde ta del av? Isåfall ska du nominera det till FSLJ:s tävling där vi korar Sveriges bästa skogs- och lantbruksreportage.  Kategorierna att nominera inom är: Print, radio, tv och digital media. Skicka ditt reportage till frida.jonson@lrfmedia.se senast 8 februari. På IFAJ:s hemsida kan du läsa mer om tävlingens regler. Läs här! FSLJ:s styrelse utser vinnarna som får ett pris, äran och ett diplom. I kategorierna print, radio och tv blir vinnarna dessutom de svenska nomineringarna till de globala IFAJ-tävlingarna. Förutom print, radio och tv-tävlingen går det också att skicka in till IFAJ:s andra tävlingar. Där kan vem som helst skicka in sitt arbete direkt till IFAJ i kategorin foto, digital media samt agtech (jordbruksteknik). Läs mer här! I fototävlingen finns det tre kategorier: Människor, produktion och natur/landskap. Har du frågor? Kontakta någon i FSLJ:s styrelse. Kontaktuppgifter finns här!

Medlemsnytt dec-2018

Ta chansen att söka Ivar Peterson-stipendium!

Nu är det dags att söka stipendium ur Ivar Peterson stipendiefond. Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad du vill använda stipendiet till i utbildningssyfte och en kostnadsuppskattning. Du kan exempelvis söka medel för deltagande i IFAJ-kongressen i Minnesota i sommar. Ansökningarna skickas till lisbeth.karlsson@vxa.se. Din ansökan ska vara inskickad senast den 20 januari. Mer info finns här: http://www.fslj.se/stipendier/

Tips! Inspireras av reseberättelser från tidigare års stipendiater på vår webbplats: http://www.fslj.se/

 

Härlig uppslutning på Elmia-AW

Medlemmar från sju lantbruksredaktioner slöt upp för en Elmia-AW efter mässans stängning i Jönköping den 24 oktober. Vi satsar såklart på en ny AW på Borgeby Fältdagar utanför Lund den 26 juni!

 

Inspirerande fortutbildningskurs för medlemmar

Den 15-17 november arrangerade FSLJ en fortbildningskurs för medlemmar på Wapnö gård i Halland. Totalt kom 14 deltagare på kursen. Under dagarna fick vi bland annat lära oss mer om sociala medier med Emanuel Karlsten och grävande journalistik med Nils Hansson.

Vi besökte Lisa Lemkes restaurang Prostens pizza och hon berättade om sin syn på svensk mat. Vi fick besök av Morten Damsgaard från danska Maskinbladet som berättade lite om danskt lantbruk, dansk lantbruksjournalistik och hans sätt att arbeta med sociala medier. Katarina Cumselius berättade om sitt arbete med sociala medier på LRF.

Vi gjorde också gårdsvandring på Wapnö gård som är Sveriges största mjölkgård sett till antalet mjölkkor. Vd Lennart E. Bengtsson berättade lite om gården och sin syn på livsmedelsproduktion. Under dagarna diskuterades hur vi kan sprida vår kunskap om svenskt lantbruk och synliggöra våra artiklar till vanlig press.

 

Ny ledning för ENAJ

European Network of Agricultural Journalists, ENAJ, höll sitt årliga möte i Herning under Agromek-mässan i slutet av november. Vid mötet representerades FSLJ av Melissa Dahlqvist och LisbethKarlsson.

Den här gången valdes ledamöter till styrelsen som leder ENAJ. Till ny ordförande i ENAJ valdes Hans Siemes från Nederländerna. Övriga ledamöter i styrelsen är Adrian Bell – Storbritannien, Lisa Belocchi – Italien, Yanne Boloh – Frankrike, Adrian Krebs – Schweiz, Damien O’Reilly – Irland, Katharina Seuser – Tyskland, Vedran Stapic – Kroatien och Jef Verhaeren – Belgien.

Vid mötet gjordes en framåtblick. Flera medlemsländer planerar att anordna pressresor till låg kostnad under 2019, bland andra Bulgarien (oktober), Rumänien (maj), Skottland (juni), Finland (september), Frankrike (september) och Belgien (december). Dessutom planerar Nordirland en pressresa, men beroende på hur Brexit avlöper så är det oklart om den arrangeras 2019 eller 2020.

Mer information om det europeiska nätverket för lantbruksjournalister finns här: http://enaj.eu/

Världskongress i USA 2019

Snart öppnar anmälan till nästa års världskongress inom IFAJ som arrangeras den 26-30 juli i Minnapolis/Bloomington, Minnesota, USA. Temat är ”Global Connections in America’s Heartland”. Den hålls tillsammans med amerikanernas egen årliga konferens för lantbruksmedia, Ag media summit (http://agmediasummit.com). Totalt väntas cirka 400 deltagare.

 

Kort om programmet:

23/7 – Boot Camp arrival and evening reception

24/7 ‐ BC farm tours

25/7 ‐ BC workshop

26/7 ‐ Presidium, Executive meeting & congress opening

27/7 ‐ Delegate Assembly, Congress & Ag Media Summit

28/7 ‐ Congress & Ag Media Summit

29/7 ‐ Congress & Ag Media Summit

30/7 ‐ Congress & Ag Media Summit

31/7 ‐ Ag Media Summit

Det planeras också för fyra olika efterkongresser, bland annat i Kalifornien och de gamla svenskbygderna.

Mer information finns på kongresshemsidan: https://ifaj2019.org/

Inom kort kommer IFAJ också att utlysa årets Young Leader-stipendier för medlemmar under 35 år. Framtida kongresser planeras i Danmark 2020 och Kanada 2021.

 

Förkongress i Skåne 2020 

Vill du vara med och visa upp det bästa av svenskt lantbruk för internationella kollegor inför världskongressen i Danmark 2020? FSLJ planerar en förkongress under midsommarhelgen där vi utgår från det svenska midsommarbordet. Anmäl ditt intresse och få mer information av Lisbeth Karlsson på mailadress smedliza@telia.com.

 

Medlemsavgift för 2019!

Glöm inte att betala medlemsavgiften på 250 kronor för 2019! Du betalar in din medlemsavgift till bankgiro 5900-2188. Observera att vi INTE skickar ut fakturor. Behöver du kvitto på din betalning så maila till kassör Lisbeth Karlsson, smedliza@telia.com.

 

Sponsorer till FSLJ      

Nu finns möjlighet att stötta den svenska lantbruksjournalistiken och informatiken! Detta genom att skänka bidrag till verksamheten och få synas i form av ditt företags logotype, din organisation eller ditt namn på hemsidan. Kontakt ordförande Linda Grimstedt (linda.grimstedt@vxa.se) för mer information – och sprid gärna detta på din arbetsplats eller hos dina uppdragsgivare.

 

Vad vill du göra?

Kom gärna med idéer och förslag på aktiviteter till styrelsen! Kanske är du som medlem sugen på att dra ihop en träff där du bor? Hör av dig till ordförande Linda Grimstedt (linda.grimstedt@vxa.se)

 

God jul och ett gnistrande gott nytt år! Hoppas vi ses nästa år!  

Önskar styrelsen för FSLJ

 

Lyckad kurs för FSLJ-medlemmar

Den 15-17 november arrangerades FSLJ en fortbildningskurs för våra medlemmar på Wapnö gård i Halland. Totalt var det 14 deltagare på kursen.

Under dagarna fick vi bland annat lära oss mer om sociala medier med Emanuel Karlsten och grävande journalistik med Nils Hansson. Vi besökte Lisa Lemkes restaurang Prostens pizza och hon berättade om sin syn på svensk mat.

Vi fick besök av Morten Damsgaard från danska Maskinbladet som berättade lite om danskt lantbruk, dansk lantbruksjournalistik och hans sätt att arbeta med sociala medier. Katarina Cumselius berättade om sitt arbete  med sociala medier på Lantbrukarnas Riksförbund.

Vi gjorde också gårdsvandring på Wapnö gård som är Sveriges största mjölkgård sett till antalet mjölkkor.

Vd Lennart E. Bengtsson berättade lite om Wapnö Gård och sin syn på livsmedelsproduktion.

Under dagarna diskuterade också kursdeltagarna hur vi kan sprida vår kunskap om svenskt lantbruk och synliggöra våra artiklar till vanlig press.

//Melissa Dahlqvist, kursledare

 

 

 

Historisk konferens i Halland med fokus på svensk lantbruksjournalistik

PRESSMEDDELANDE: FSLJ, föreningen Skogs- och lantbruksjournalister, anordnar på torsdag till lördag en fortbildning för sina medlemmar på Wapnö Gård i Halland. 14 personer som är yrkesverksamma inom kommunikation och journalistik med anknytning till de gröna näringarna deltar.

Målet med konferensen är förutom fortbildning även att diskutera och reflektera över svenskt lantbruk och hur medlemmarna kan arbeta med att väcka intresse för ämnet i övriga medier och sociala kanaler.

Jag är övertygad om att vi har mycket att lära av varandra. Vi har bland annat deltagare från de stora lantbrukstidningarna i Sverige, Hushållningssällskapet, LRF och flera frilansjournalister, säger Melissa Dahlqvist som är kursledare och ledamot i FSLJ:s styrelse.

Till vardags arbetar hon som kommunikation- och marknadsansvarig hos maskinimportören Swedish Agro Machinery.

Kursen har ett spännande program med allt från föreläsning om hur man bäst lyckas i sociala medier med journalisten Emanuel Karlsten till den tidigare chefen för Uppdrag granskning, Nils Hansson, som pratar om grävande journalistik. Dessutom kommer maskinjournalisten Morten Damsgaard från danska Maskinbladet för att berätta hur han arbetar.

Vi kommer även att göra en gårdsvandring på Wapnö gård där kursen hålls och besöka Lisa Lemkes restaurang Prostens pizza för att höra hennes syn på svensk mat, säger Melissa Dahlqvist.

FSLJ har under de senaste åren satsat mer på utbildning och har under de senaste åren arrangerat två kurser för vanliga journalister som vill lära sig mer om lantbruk och skogsbruk.

– Lantbruket är en så otroligt viktig del av Sverige med en rad olika ämnesområden som politik, ekonomi, miljöfrågor, mat, infrastruktur och djurvälfärd. Många konsumenter är engagerade i de här frågorna, men kan samtidigt inte så mycket om själva lantbruket. Därför är lantbruksjournalistiken så viktig både för branschen men också för allmänheten, säger FSLJs ordförande Linda Grimstedt, chefredaktör för tidningen Husdjur, som också deltar vid konferensen.

Kursen arrangeras den 15-17 november på Wapnö Gård. Den finansieras med medel från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA.

 Media är välkomna att bevaka delar av konferensen.

För mer information:

Melissa Dahlqvist, ledamot FSLJ, kontakt@melissadahlqvist.se, 073-736 58 58

Linda Grimstedt, ordförande FSLJ, linda.grimstedt@vxa.se, 073-644 63 41

Lystring medlemmar under 35 år

FSLJ-medlemmar under 35 år har nu möjligheten att åka till GreenAccord, ett internationellt forum för miljöfrågor som i år fokuserar på skog.

Just nu bjuder europeiska nätverket för jordbruksjournalister, ENAJ, in 10 unga journalister från Europa att vara med på årets event i Pisa, Italien.

Arrangemanget pågår 8-11 november.  GreenAccord står för boendet och blir man utvald behöver man själv stå för resekostnaderna. Dock betalar GreenAccord ett bidrag till resan på 150 euro.

Årets tema är: Skogarna – Europas lungor. Är du intresserad av att åka? Hör av dig till FSLJ:s Lisbeth Karlsson (lisföre 26 september.

Fortbildningskurs för FSLJ-medlemmar

Kom och var med på världens (?) mest spännande (och billigaste!) konferens i Halland 15-17 november (från lunch till lunch). Träffa kollegor och lyssna på spännande föreläsare.

Tillsammans kommer vi prata om det vi alla brinner för nämligen svenskt lantbruk. Du kommer lära dig mer om sociala medier, få en minigrävkurs och inspireras av dansk lantbruksjournalistik. Dessutom planerar vi studie- och gårdsbesök. Kursen utgår från Wapnö gård, och vi kommer bland annat besöka Lisa Lemkes restaurang Prostens pizzeria samt träffa innovativa Futufarm.

Det bästa av allt! FSLJ har fått stipendiepengar från Kungliga skogs- och lantbruksakademin för att genomföra kursen, så du betalar endast 500 kronor (1000 kronor om du vill ha enkelrum) i anmälningsavgift inklusive helpension och din resa till och från Halmstad.

Vi hämtar och lämnar dig på Halmstad C.

Utbildningsplatsen är värd över 6 000 kronor per person.

Skicka din ansökan på max 300 ord till frida.jonson@lrfmedia.se senast den 15 oktober.

Du måste vara medlem i FSLJ för att få ansöka, men det går utmärkt att bli medlem i samband med att du skickar din ansökan. Vi behandlar ansökningarna löpande så de 20 platserna kan ta slut innan sista ansökningsdagen. Boka ej färdbiljett till Halmstad utan att du har fått en bekräftelse på mejlen att du har antagits. Hoppas vi ses i Halland!

Nytt stipendie för bättre jordbruksjournalistik

IFAJ lanserar ett nytt stipendium: IFAJ Caterpillar Development Bursary Fund.

Professionell utveckling är en viktig del inom IFAJ och tack vare stipendiet är det möjligt för medlemmar att utvecklas professionellt.

Stipendiet har ingen åldersgräns och kan sökas av alla FSLJ-medlemmar fram till 21 september.

Så här skriver IFAJ: 

With the Caterpillar Development Bursary Fund, IFAJ encourages members to pursue the extraordinary in search of personal professional development and wider IFAJ progress.

Move outside your ‘comfort zone’, ideally through international travel, and set out a compelling case why you should be one of the first Caterpillar Development Scholars.

What agricultural journalism projects have you been nurturing? What aspect of agriculture are you itching to investigate and report on? Which country’s agriculture holds an irresistible draw?

Whatever your passion, it will be something that benefits your professional career and development. But as a Scholar you will be representing IFAJ, so a successful application must demonstrate the contribution your proposal will make towards IFAJ’s growth, a greater awareness of its activities, or achieving key IFAJ objectives:

  • global development
  • youth development
  • professional development
  • support for freedom of the press.

Läs mer och ansök här! 

Upplev Österrike och träffa jordbruksministrarna

Nu bjuder den österrikiska guilden in till alplandet på en lågbudgetresa i samband med det informella jordbruksministerrådet 23-25 september.

Kostnaden är 130 euro per person och programmet börjar och slutar vid flygplatsen eller tågstationen i Wien.

Hela programmet finns här, men i korthet får man besöka en vingård, träffa jordbrukskommissionär Phil Hogan och jordbruksministrarna samt höra om Danube Soy, där en strategin för framtidens europeiska protein kommer att diskuteras.

För mer information och anmälan, hör av dig till FSLJ:s kassör Lisbeth Karlsson mejladress: Lisbeth.Karlsson@vxa.se senast 29:e augusti.

Nya insikter om japanskt skogsbruk

Mari Nälsén tilldelades i början av 2018 medel ur Ivar Petersons stipendiefond för en resa till Japan. Här är hennes reseberättelse:

Jag blev tilldelad medel ur Ivar Petersons minnesfond för en resa till Japan bland annat för att studera japanskt skogsbruk. Den gick av stapeln i början av mars och här är min berättelse.

Efter några dagar i Tokyo, världens största stad med sina 35 miljoner människor tog vi bussen till Fujiyoshida där vi åt middag hos Katsumata-san och hans fru Marika på deras restaurang. Paret är hängivna jägare och vi diskuterade lik- och olikheter våra länder emellan.

Precis som i Sverige krävs jägarexamen för att jaga. Efter den kan jägaren få licens på hagelvapen men måste jaga och sköta sig i tio år innan han har möjlighet att skaffa kulvapen. Precis i dagarna hade Katsumata-san köpt sin första studsare.

Paret Katsumata.

På landsbygden odlar de allra flesta grönsaker  och ris för husbehov. Ungefär 150 kilo ris skördar Katusmatas varje år. De odlar också lök, kål och andra grönsaker som tillsammans med hjortkött och vildsvin serveras på deras restaurang.

Vi övernattade i en stuga vid Lake Yamanaka, som var stor, fin och lyxig. Dagen efter träffade vi paret Katsumata igen och åkte upp på ett berg för att titta på deras jaktmark

I berget där de jagar finns gott om sikahjort och vildsvin men också svartbjörn och en typ av gems, en japansk serov. Både vildsvin och sika ses som invasiva arter som bör skjutas av och japanska staten önskar att fler borde bli jägare.

Mindre trevligt är att skogarna i trakten ofta används när folk vill ta livet av sig. I Japan är det nästan dubbelt som vanligt med självmord som i Sverige och många hänger sig i skogen. Katsumata-san har sett flera kroppar under sina jaktturer i bergen.

Jag.

Efter en förmiddag i skogen hade familjen lånat en buss och körde oss de sex milen till Mishima där resesällskapet delade på sig. Två tog shinkansen tillbaka till Tokyo och jag tillsammans med min tolk och hennes svenska sambo klev på Shinkansen mot Okayama för att sedan ta ett lokalt tåg till Niimi. En resa på tre och en halv timme.

Det är en speciell känsla att susa fram över Japan i 300 kilometer i timmen. Ju längre söderut vi kom desto grönare blev det och i låglänt terräng hade redan risfälten börjat grönska. Det fanns också en del fruktodlingar, plommonträden blommade och vissa citrusträd dignade av frukt.

Framme i Niimi åt vi middag med morgondagens guider Sugi-san (Kotaro Sugi) och Shun-san (Shun Kunimoto). Klassisk japansk mat där grönsaker och kött (i det här fallet vildsvin) blandas i omgångar i en gryta med buljong och soya. Sedan kommer det löpande in olika smårätter, bland annat makrill som fermenterats på samma sätt som sill.

Ingen skyddsutrustning på sågverk i Niimi.

Första besöket dagen därpå var på den lokala virkesmarknaden dit allt virke i området körs efter avverkning. Här väljer  sågverkens inköpare de stockar de vill ha till sin verksamhet. I snitt kostar virket 10 000 yen kubiken vilket i svenska kronor motsvarar mellan 750 och 800 kronor. Men det finns också sortiment som går på upp till 30 000 yen.

På virkesmarknaden

Nästa stopp var berget. Japaner säger nämligen inte att de ska gå till skogen, de säger att de ska gå till berget. Och vilka berg sedan, de är oerhört branta.  Här bor det stora mängder av apor, makaker. Ingen annan apa lever i vilt tillstånd så långt norrut som den japanska makaken. De ställer till stor oreda i trädgårdar och på grödor och det är svårt att hålla dem ute med stängsel. Även vildsvin är ett stort problem.

Sugi industri avverkar omkring 13 000 skogskubik årligen. Det är en produktion som ligger mycket lågt med svenska mått mätt. De är 15 medarbetare och har lika många maskiner.

: Kotaro Sugi har tagit finsk teknik till Japan och vill utvecklas.

Det är grävmaskiner från Hitachi som har skördaraggregat, processorer eller kombinerade aggregat som är både grip, grävskopa och kniv.  Den sistnämnda kan ta träd med liten diameter.  Maskinerna med kombiaggregat gör sig väg upp i serpetiner upp på berget så att övriga kan följa efter. Väl framme huggs nästan all skog ned med motorsåg som knuffas ned med grävaggegatet med gripklo.

Sedan kommer nästa grävmaskin med skördaraggregatet och apterar upp det i tremeterslängder.  Virket förs sedan ut ur skogen till väg med dumpers som har band. Vid väg hämtas det sedan upp med lastbilar som tar omkring åtta kubikmeter.

Avverkning pågår.

Allt som allt kostar avverkning och transport företaget cirka 800 yen kubikmetern, cirka 60 kronor.

Professor Norihito Nakamishi och jag.

Enligt Sugi-san som besökt både Finland och Sverige och studerat vårt skogsbruk ligger Japan mellan 20 och 30 år bakom i utveckling. Men i Asien är de ett föregångsland om man jämför med exempelvis Taiwan.

Tillsammans med professorer och forskare i på ITbM Nagoya University

Shun-san är företagets skördarförare och hans maskin är förmodligen den enda som har en dator med apteringsräknare i hela landet. Det beror på att Sugi industri, inspirerade av Skandinavien,  vill börja sälja direkt till slutkund, det vill säga sågverken, för att öka lönsamheten.

Dumpers bär ut virket av ceder och cypress nedför berget.

Företaget har funnits i 80 år men har bedrivit skogsavverkning i 40. Senaste åren har det ökat. Det beror på att när Japan återhämtade sig från andra världskriget planterades skog som nu är mogen för avverkning. Men det har också lett till fler aktörer och i och med det lägre priser.

Svårbrukad skog.

Besöket på ett sågverk i trakten var nästintill en mardröm. Folk jobbade vid maskinerna utan någon som helst skyddsutrustning, inte ens hörselskydd. Maskinerna var väldigt gammalmodiga och påminde om de som fanns i våra sågverk under 1960-talet.

 

På eftermiddagen skildes jag från Sugi, Shun och mitt resesällskap lämnades ensam kvar i Niimi.

Avverkning – ett samarbete där det manuella samarbetar med det maskinella.

Morgonen därpå lyckades jag trots språkförbistringar komma på rätt tåg. Bytte till Shinkansen i Okayama och susade vidare mot Nagoya och universitetet. Där möttes jag upp av Asraa Ziadi, den svenska kommunikatören som visade mig runt på ITbM (Institute of Transformative Bio-Molekyles).

Där forskar de på små molekyler och mitt mål var professor Norihito Nakamishi som lyckats snabba på växters biologiska klocka så att de minskat blommningstiden på ett litet korsblommigt ogräs som kallas backtrav. Jag fick två timmar med professorn och det var väldigt intressant att höra om hans historia. Han är fast förvissad om att det om några år ska gå att odla spannmål och ris på kallare breddgrader tack vare hans upptäckter.

Man använder också små molekyler för att ändra på människans biologiska klocka, bland annat fick jag höra att det snart kommer att finnas en medicin mot jetlag, också det genom en upptäckt på ITbM.

Stoppet på ITbM blev det sista på resan och slutet på några mycket intensiva dagar och riktigt häftiga upplevelser.

Mari Nälsén

Svenskt fika på ett japanskt berg.