Bli medlem

Varför ska jag bli medlem?

Detta får du som medlem i FSLJ

* Du får inbjudningar till möten i föreningen, aktiviteter och resor med mera.
* Du får också möjlighet att skapa ett nätverk med skogs- och lantbruksjournalister i andra länder. Detta sker genom den internationella huvudorganisationen IFAJ, International Federation of Agricultural Journalists.  IFAJ ordnar kongresser i olika länder varje år där du får möjlighet att delta.
*Du får möjlighet att söka de stipendier som FSLJ delar ut varje år.
*Du får regelbunden information från FSLJ via medlemsbrev, e-post och föreningens hemsida.

Vem kan bli medlem?

Alla som arbetar som journalister, fotografer, informatörer etc med skogs-, jordbruks- och trädgårdsfrågor och som har sin huvudsakliga verksamhet vid svensk tidning, tidskrift, pressavdelning, radio, television, bildservice eller filmföretag (vars intressen inte står i motsats till föreningens) kan väljas in som medlemmar.

Enligt stadgarna så fattas beslut om medlemskap av styrelsen efter ansökan.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 200 kronor per år (2015).

fslj-10