Nyhet!

FSLJs styrelse har beslutat att avsätta extra fondmedel ur Ivar Petersons stipendiefond för ett stipendium till IFAJs världskongress, under de år som fondförvaltningen medger en sån utdelning.
I år är ett sådant år.
En medlem kommer efter beviljad ansökan att få kongressavgiften till IFAJs kongress i Nederländerna betald. Stipendiet täcker också ett resebidrag på upp till 2000 kronor. Båda summorna betalas ut mot uppvisande av kvitto.
Stipendiaten förväntas redovisa löpande till våra sociala medier, lämna rapport efter avslutad kongress, samt berätta om sitt deltagande vid årsmötet, antingen live eller genom inskickad film, powerpoint, via länk etc.
Se övriga riktlinjer för stipendiet, samt kriterier för ansökan, här: