Häftigt reseupplevelse i Nederländerna

I vintras tilldelades Anna Falk medel ur Ivar Petersons stipendiefond för att kunna åka till IFAJ-kongressen i Nederländerna. Här kommer Annas reseberättelse!

 

”Tack vare spipendiet från Ivar Petersonsfond åkte jag ner till Nederländerna för att gå på IFAJs årskongress.

Den stora kongressen inleddes på eftermiddagen efter att vi deltagare från alla världens hörn samlats i kongressanläggningen vid universitetet i Wageningen. Vi fick redan då dela upp oss i grupper för att åka ut på olika guidade turer.

Jerseykor som mjölkas direkt ute i fält.

 

Jag valde en tur som tog mig till ett mindre gårdsmejeri och en mindre ekologisk mjölkproducent. Det mest intressanta under den turen var att höra hur segregerade de olika regionerna i Nederländerna är men hur lantbrukarna nu börjar samarbeta för att öka lönsamheten tillsammans.

Den andra dagen spenderade vi mestadels i kongressanläggningen. Sponsorer pratade blandat med journalistiska föredrag och workshops. En intensiv men mycket intressant dag som avslutades med middag och liveband.

Tidigt, tidigt dag tre tog bussen mig och de resterande deltagarna som valt inriktningen ”mjölkproduktion” norrut mot Koudum. Där fick vi träffa familjen Stockmann som valt att satsa på kokomfort.

Mjölkproducenten Boer Bart mjölkar korna ute i hagen.

Utevistelse för mjölkkor är något som ligger högt upp på agendan för de nederländska mjölkproducenterna. Dagen fortsatte sedan med besök på en större ostfabrik och under eftermiddagen besökte vi en ekologisk mjölkproducent som arbetade för att utnyttja betessäsongen på ett så optimerat sätt som möjligt.

Flytande mjölkfarm i Rotterdam.

Under den fjärde och sista dagen tittade vi först på lite ny teknik för att täcka plansilon med. Därefter besökte vi en ung familj som relativt nyligen börjat med utevistelse för mjölkkorna och de menar att de sparar tid på att låta korna beta.

Avslutningsvis hoppade vi in i bussen och åkte mot Rotterdam för att se ”den flytande mjölkfarmen”. Enkelt förklarat, en högteknologisk flotte med tre våningar dit 45 mjölkkor ska flytta in till jul.

Det var fyra otroligt intensiva dagar. Att träffa kollegor från olika länder och byta erfarenheter är verkligen ovärderligt.”

/Anna Falk, FSLJ-medlem

25 glada lantbruksjournalister på ett höflak.