Medlemsnytt dec-2018

Ta chansen att söka Ivar Peterson-stipendium!

Nu är det dags att söka stipendium ur Ivar Peterson stipendiefond. Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad du vill använda stipendiet till i utbildningssyfte och en kostnadsuppskattning. Du kan exempelvis söka medel för deltagande i IFAJ-kongressen i Minnesota i sommar. Ansökningarna skickas till lisbeth.karlsson@vxa.se. Din ansökan ska vara inskickad senast den 20 januari. Mer info finns här: http://www.fslj.se/stipendier/

Tips! Inspireras av reseberättelser från tidigare års stipendiater på vår webbplats: http://www.fslj.se/

 

Härlig uppslutning på Elmia-AW

Medlemmar från sju lantbruksredaktioner slöt upp för en Elmia-AW efter mässans stängning i Jönköping den 24 oktober. Vi satsar såklart på en ny AW på Borgeby Fältdagar utanför Lund den 26 juni!

 

Inspirerande fortutbildningskurs för medlemmar

Den 15-17 november arrangerade FSLJ en fortbildningskurs för medlemmar på Wapnö gård i Halland. Totalt kom 14 deltagare på kursen. Under dagarna fick vi bland annat lära oss mer om sociala medier med Emanuel Karlsten och grävande journalistik med Nils Hansson.

Vi besökte Lisa Lemkes restaurang Prostens pizza och hon berättade om sin syn på svensk mat. Vi fick besök av Morten Damsgaard från danska Maskinbladet som berättade lite om danskt lantbruk, dansk lantbruksjournalistik och hans sätt att arbeta med sociala medier. Katarina Cumselius berättade om sitt arbete med sociala medier på LRF.

Vi gjorde också gårdsvandring på Wapnö gård som är Sveriges största mjölkgård sett till antalet mjölkkor. Vd Lennart E. Bengtsson berättade lite om gården och sin syn på livsmedelsproduktion. Under dagarna diskuterades hur vi kan sprida vår kunskap om svenskt lantbruk och synliggöra våra artiklar till vanlig press.

 

Ny ledning för ENAJ

European Network of Agricultural Journalists, ENAJ, höll sitt årliga möte i Herning under Agromek-mässan i slutet av november. Vid mötet representerades FSLJ av Melissa Dahlqvist och LisbethKarlsson.

Den här gången valdes ledamöter till styrelsen som leder ENAJ. Till ny ordförande i ENAJ valdes Hans Siemes från Nederländerna. Övriga ledamöter i styrelsen är Adrian Bell – Storbritannien, Lisa Belocchi – Italien, Yanne Boloh – Frankrike, Adrian Krebs – Schweiz, Damien O’Reilly – Irland, Katharina Seuser – Tyskland, Vedran Stapic – Kroatien och Jef Verhaeren – Belgien.

Vid mötet gjordes en framåtblick. Flera medlemsländer planerar att anordna pressresor till låg kostnad under 2019, bland andra Bulgarien (oktober), Rumänien (maj), Skottland (juni), Finland (september), Frankrike (september) och Belgien (december). Dessutom planerar Nordirland en pressresa, men beroende på hur Brexit avlöper så är det oklart om den arrangeras 2019 eller 2020.

Mer information om det europeiska nätverket för lantbruksjournalister finns här: http://enaj.eu/

Världskongress i USA 2019

Snart öppnar anmälan till nästa års världskongress inom IFAJ som arrangeras den 26-30 juli i Minnapolis/Bloomington, Minnesota, USA. Temat är ”Global Connections in America’s Heartland”. Den hålls tillsammans med amerikanernas egen årliga konferens för lantbruksmedia, Ag media summit (http://agmediasummit.com). Totalt väntas cirka 400 deltagare.

 

Kort om programmet:

23/7 – Boot Camp arrival and evening reception

24/7 ‐ BC farm tours

25/7 ‐ BC workshop

26/7 ‐ Presidium, Executive meeting & congress opening

27/7 ‐ Delegate Assembly, Congress & Ag Media Summit

28/7 ‐ Congress & Ag Media Summit

29/7 ‐ Congress & Ag Media Summit

30/7 ‐ Congress & Ag Media Summit

31/7 ‐ Ag Media Summit

Det planeras också för fyra olika efterkongresser, bland annat i Kalifornien och de gamla svenskbygderna.

Mer information finns på kongresshemsidan: https://ifaj2019.org/

Inom kort kommer IFAJ också att utlysa årets Young Leader-stipendier för medlemmar under 35 år. Framtida kongresser planeras i Danmark 2020 och Kanada 2021.

 

Förkongress i Skåne 2020 

Vill du vara med och visa upp det bästa av svenskt lantbruk för internationella kollegor inför världskongressen i Danmark 2020? FSLJ planerar en förkongress under midsommarhelgen där vi utgår från det svenska midsommarbordet. Anmäl ditt intresse och få mer information av Lisbeth Karlsson på mailadress smedliza@telia.com.

 

Medlemsavgift för 2019!

Glöm inte att betala medlemsavgiften på 250 kronor för 2019! Du betalar in din medlemsavgift till bankgiro 5900-2188. Observera att vi INTE skickar ut fakturor. Behöver du kvitto på din betalning så maila till kassör Lisbeth Karlsson, smedliza@telia.com.

 

Sponsorer till FSLJ      

Nu finns möjlighet att stötta den svenska lantbruksjournalistiken och informatiken! Detta genom att skänka bidrag till verksamheten och få synas i form av ditt företags logotype, din organisation eller ditt namn på hemsidan. Kontakt ordförande Linda Grimstedt (linda.grimstedt@vxa.se) för mer information – och sprid gärna detta på din arbetsplats eller hos dina uppdragsgivare.

 

Vad vill du göra?

Kom gärna med idéer och förslag på aktiviteter till styrelsen! Kanske är du som medlem sugen på att dra ihop en träff där du bor? Hör av dig till ordförande Linda Grimstedt (linda.grimstedt@vxa.se)

 

God jul och ett gnistrande gott nytt år! Hoppas vi ses nästa år!  

Önskar styrelsen för FSLJ