FÖRLÄNGD NOMINERINGSTID! VM i lantbruksjournalistik

IFAJ har förlängt nomineringstiden till den 12 mars!

Världsorganisationen IFAJ delar varje ut priser för bästa lantbruksreportage i print, foto, ljud, film och onlinemedia. Vi behöver dina bästa förslag på strålande lantbruksjournalistiska arbeten som publicerats under 2020 och som kan representera Sverige i tävlingen. Det går utmärkt att nominera sig själv!

Print
Nominera det gångna årets bästa skrivna lantbruksjournalistik. Bidraget ska berätta om livet inom lantbruket eller på landsbygden. Det som bedöms är stil, trovärdighet, tydlighet, användningen av detaljer, objektivitet och relevans för målgruppen. Grafisk form bedöms inte.

Fotografi
Nominera det gångna årets bästa redaktionella, lantbruksjournalistiska foto inom en av tre kategorier: Personerinom lantbruk och gröna näringar. Produktionsåsom gröda, produktionsdjur, produktionsteknik- och process för tillverkning av livsmedel, foder, bränsle, fiber eller produktionsrelaterade skadedjur/sjukdomar. Natur/landskap/lantliga motiv bilder som belyser lantlig flora, fauna eller lantbruksmiljöer. Bilden ska vara publicerad som redaktionellt material i en tryckt eller digital publikation. 

TV/video
Nominera det gångna årets bästa lantbruksjournalistiska videoinslag för TV. Bidragen ska berätta om livet inom lantbruket eller på landsbygden. Inslaget ska ha sänts i TV eller digitalt. 

Radio/podcast
Nominera det gångna årets bästa lantbruksjournalistiska radio/ljudproduktion. Bidragen ska berätta om livet i lantbruk eller på landsbygden. Inslaget ska ha sänts i radio, podcast eller på webb. 

Digitala medier
Nominera det gångna årets bästa digitala storytelling inom lantbruksjournalistik. Bidraget ska berätta om livet på landsbygden och kombinera minst tre av följande: Text, bild, ljud och video. Domarna tittar efter bidrag som använder ett utbud av nutida verktyg/plattformar för att på bästa sätt förmedla berättelsen.

Alla bidrag ska: 

  • Ska vara publicerade under 2020
  • Ska vara enskilda, antingen fristående eller EN utvald del i en serie
  • Ska åtföljas av en länk ellerpdf som verifierar publiceringen
  • Kan vara producerat av en eller flera journalister

Mejla in era nomineringar till FSLJ foreningen.fslj@gmail.com omgående. Bifoga länk och/eller PDF till dina förslag och skriv “IFAJ-tävling 2021” i ämnesraden. Sista dag för nominering till FSLJ är den 12 mars 2021.