Kor

Vem är årets lantbruksjournalist 2021?

Föreningen Sveriges skogs- och lantbruksjournalister (FSLJ) utlyser en ny tävling: Årets Lantbruksjournalist. FSLJ tar emot nomineringar fram till 10 mars.

Nomineringen ska motivera varför personen förtjänar priset, med länkar eller pdf:er till artiklar från eter, webb eller tryckta medier. Artiklarna behöver inte vara publicerade i lantbrukspress men ska ha en tydlig koppling till de gröna näringarna. Det går också att nominera sig själv.

– Journalistiken är avgörande för att belysa problem, möjligheter och utmaningar inom de gröna näringarna i Sverige. Vi vill uppmärksamma och hylla goda exempel som kan inspirera till ännu bättre bevakning av skogs- och lantbruksfrågor i Sverige, säger Linda Grimstedt, chefredaktör på tidningen Husdjur och tävlingsordförande.

FSLJ tar emot ansökningar till den 10 mars via mejl:
foreningen.fslj@gmail.com. Vinnaren utses av föreningens styrelse och tillkännages på föreningens årsmöte den 18 mars 2021. Förutom äran mottar vinnaren en prissumma på 3 000 kronor.

För mer information:
Linda Grimstedt
tävlingsordförande och kassör i FSLJ
010-471 09 42
Linda.Grimstedt@vxa.se