Dags att betala medlemsavgift för 2022

Ju fler som delar kunskap och lärdomar, desto starkare rörelse, journalistik och kommunikation. Tack för att du har stöttat oss under 2021. Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2022.

Betala 250 kronor till Bankgiro 5900-2188. Ange ditt namn som meddelande. Betala gärna innan årsskiftet.