Anmälan till kongressen i Danmark har öppnat

Nu är det möjligt att registrera sig till kongressen i Danmark i sommar.

Kongressen äger rum i Vingsted på Jylland den 27 juni till 3 juli. Plats i dubbelrum kostar 900 euro.

För schema, mer information och registrering, besök danskarnas hemsida: https://ifaj2020.dk/