Rapport från världskongressen i Sydafrika

IFAJs viceordförande Lena Johansson rapporterar om det viktigaste som beslutades på årets världskongress. Till vardags är hon chefredaktör på Land Lantbruk.

IFAJ ska utreda möjligheten att starta en fond för sin finansiering. Det var ett av besluten som fattades vid årets delegatmöte i Sydafrika.

Idén att inrätta en fond är inte ny, men först nu fanns ett formellt förslag. Fonden gör det enklare att söka sponsorbidrag som inte är öronmärkta för en särskild aktivitet. Dessutom får sponsorerna möjlighet att göra en skattereduktion.

Eftersom det inte finns någon internationell fondlagstiftning är det viktigt att utreda i vilket land det är mest förmånligt att placera fonden. Styrelsen fick mötets uppdrag att göra det till delegatmötet i Nederländerna nästa år. Först därefter kan ett definitivt beslut fattas.

Mötet beslutade också att utesluta medlemsländerna Polen och Filippinerna. Anledningen är att de varken de varken går att få kontakt med eller betalar sina medlemsavgifter.

För övrigt behandlades mest rapporter om IFAJs verksamhet under det gångna året. Bland annat har organisationen fått en ny webbplats, ny logotype och hållit historiens första exekutivmöte via internet.

Svenska delegater på mötet var Linda Grimstedt, ATL, och Liza Karlsson, Husdjur.

Sedan förra kongressen är Lena Johansson IFAJs vice president.

I år vann inga svenska bidrag pris i varken reportage-, foto-, webb-, radio- eller TV-tävlingarna. Däremot var Maria Törner, Land Lantbruk, en av tio Young Leader-stipendiater som deltog på den sydafrikanska kongressen.