Skogskurs för journalister

Bonitet, virkestravar och älgskadad tall diskuterades under FSLJ:s intensiva skogskurs i Västergötland.

Under årets kalla majmånad lyckades FSLJ pricka in precis rätt dagar för sin skogskurs i skogarna runt Skövd e, den 2 till 4 maj. Det var T-shirtväder och regnkläderna kunde lämnas hemma.

Kursen inleddes med en middag på Flämslätts kursgård på tisdagskvällen. Ett gäng journalister från olika delar av Sverige hade strålat samman med FSLJ:s representant Birgitta Sennerdal och Föreningen Skogens David Persson, som var medarrangör för kursen.

På onsdagen var det full fart ut i skogen tillsammans med ett gäng från Södras lokalkontor. Vi blev guidade runt i markägaren Bengt Lundbergs skog och fick se hybridlärkplantering, viltbetade tallar och även trampa in i lite sumpmark för att titta på en typ av skog som ofta sparas för naturändamål.

Mötet med Bengt Lundberg och diskussionerna i hans skog var väldigt uppskattat av alla kursdeltagare. Vi tar med oss detta om vi får möjlighet att ordna fler kurser av det här slaget. Mycket information kan inhämtas via tidningar, böcker och internet. Men ett riktigt samtal med en skogsbrukare går inte att få på annat sätt än genom att komma ut i hans eller hennes egen skog.

Efter en picknicklunch de luxe begav vi oss till en avverkning där både skördare och skotare var i full gång. Det var en avverkning på kommunägd mark i tätortsnära skog i vilket ett elljusspår går igenom. Trots att avverkningen inte var av den vanligaste typen, gav den ändå oss tillfälle att fundera på markpåverkan och virkeskvaliteter. Det blev mycket diskussioner kring virkestravarna med timmer, massaved och bränsleved.

Onsdagen avslutades med en promenad för att se utländska trädslag på en fastighet som förvaltas av Skogssällskapet, och sedan kunde vi njuta av grillkväll på Flämslätt.

Torsdagsförmiddagen inleddes med ett pass om skogens snackisar just nu, såsom nyckelbiotoper och artskyddsförordning och leddes av Birgitta Sennerdal. Därefter medverkade Skogsstyrelsen och gav oss viktiga kompletteringar när det gäller lagar och regler och skogspolitik