Förlängd deadline på tävlingar

IFAJ har förlängt deadline på sina tävlingar! FSLJ vill passa på att påminna om att skicka in sina alster och vara med och tävla internationellt!

Deadline är förlängd till och med onsdag den 28 februari.

För att vara med och tävla i fototävlingen Star Price Photography kan man lägga in sina bilder själv.

För de ansökningarna som handlar om digital media måste gå via FSLJ. Skicka snarast din artikel till FSLJ:s Katarina Cumselius.

Likadant gäller för audio award, alltså radio eller podd. Skicka ditt bidrag till FSLJ:s Katarina Cumselius.

För Agtech, jordbruksteknikstävlingen Caterpillar Agtech Award går det att lägga in sitt tävlingsbidrag själv på hemsidan!