FSLJ Academy: Gräv djupare i lantbruket

I FSLJ:s serie med föreläsningar online kom turen nyligen till vår medlem Torbjörn Esping. Under en inspirerande kvällstimme berättade han om sina erfarenheter av att gräva i lantbruket.

Torbjörn Esping har 30 års erfarenhet från journalistiken, varav de senaste 20 inom lantbruket. Han har bland annat arbetat på ATL, Lantbrukets affärstidning, samt är medförfattare till boken Monsterbiff till middag.

Under sin dragning för FSLJ Academy resonerade han kring skillnaden mellan att vara en grävande allmänreporter och att gräva inom sitt specialområde.

Som specialreporter måste du ha en relation till personerna du granskar även dagen efter. Det är inte bara att bränna sina relationer och dra vidare till nästa bransch, menade Torbjörn Esping som ändå lyckats reta upp en och annan makthavare under åren

Som specialreporter måste du ha en relation till personerna du granskar även dagen efter. Det är inte bara att bränna sina relationer och dra vidare ill nästa bransch, menade Torbjörn Esping som ändå lyckats reta upp en och annan makthavare under åren.

Grunden för många scoop är enligt honom tipset och därefter uthålligheten att få en källa att känna tillit och våga träda fram och berätta. Ofta är det svårt att börja på måfå – det krävs ett bra tips för att pricka rätt.

En fördel i just lantbruket anser Torbjörn Esping är att många tycker om att berätta. Det är en öppen bransch där människor är stolta över det de gör och har mycket kunskap. Hur gör man då för att få fram den fakta man behöver för ett bra gräv? Torbjörn Esping tycker att det kan vara svårt att få fram sanningen genom att bara ringa runt eftersom:

Vanligt folk har fel och makthavare ljuger. 

Säkrare är då enligt honom att ta fram sanningen själv genom offentliga register, mötesprotokoll och gärna interna dokument som visar hur snacket har gått bakom kulisserna.

I Torbjörn Espings dator samlas all information – även själva intervjuerna – i Excel, ett verktyg han tycker är underskattat även som skrivprogram.

Ett problem vid större gräv kan vara att få någon – en arbetsgivare eller uppdragsgivare – att vilja betala för den tid som krävs. Deltagarna i mötet diskuterade tillsammans olika metoder för att göra förstudien så effektiv som möjligt. Att låta grävet utvecklas artikel för artikel är ett sätt, ett annat att göra början av researchen på ”håltimmar” tills man har tillräckligt på fötterna för att presentera en tes för sin redaktör. Torbjörn Esping tipsade också om att göra en mindre förstudie och testa om tesen håller, innan man lägger tid på att hämta hem stora mängder information eller data.

Och till sist – tipsade Torbjörn Esping utifrån egen erfarenhet – gäller det som vanligt att dubbelkolla alla fakta innan publicering. Inget gräv är starkare än sin svagaste länk.

Vi arbetar med fler FSLJ Academy – håll utkik på vår Facebooksida!