Videotävling!

Det europeiska nätverket för lantbruksjournalister, ENAJ, har bjudit in sina medlemmar till en videotävling. Vi i FSLJ tycker så klart att det vore väldigt roligt att få in svenska bidrag!

Ämne: Kvinnligt jordbruksföretagande

Hur: Spela in ett inslag med din mobiltelefon. Inslaget ska vara mellan 1:30 och 2 minuter långt och vara inspelat på en gård i Sverige. Det kan vända sig både till lantbrukare och allmänheten och ska spegla kvinnor inom jordbruket. Det kan vara en kvinnlig företagare, handla om villkoren för kvinnliga bönder eller berätta om tjejer på väg in i lantbruket.

När: Varje medlem kan skicka in 1-2 bidrag som måste vara ENAJ till handa senast den 30 september. Skicka ditt bidra till info@enaj.eu med kopia till foreningen.fslj@gmail.com

Pssst! Vill du delta på en lågbudgetresa till Venedig den 30 september till 2 oktober och samtidigt representera FSLJ vid ENAJs årsmöte? Hör av dig till styrelsen på e-postadressen ovan!