Sista chansen att söka stipendier

Glöm inte att söka stipendium ur Ivar Petersson stipendiefon senast den 25 januari.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad du vill använda stipendiet till och en kostnadsuppskattning. Du kan t ex söka för deltagande i IFAJ-kongressen i Bonn i sommar. (Läs mer om kongressen på www.ifaj.org).

Ansökningarna skickas till lisbeth.karlsson@vxa.se. Mer info här:

fslj-11