Rapport från stipendie-resa till Chicago

Förra året tilldelades FSLJ-medlemmen Martin Berg 10 000 kronor från Ivar Petersons stipendiefond för att resa till Chicago. Så här berättar Martin Berg själv om resan:

”Jag fick 10 000 kronor från Ivar Petersons Stipendiefond och reste till Chicago i slutet av oktober för att besöka CME-gruppen och Chicago Board of Trade. Tyvärr avbokade en inplanerad lantbrukare ett besök så jag fick nöja mig med pappershandeln. Det var dock mycket spännande och givande eftersom CME-gruppen just introducerat ett vetekontrakt för den europeiska marknaden som man hoppas ska ta marknadsandelar från Matifs vetekontrakt.

Jag träffade Fred Seamon på CME-gruppen som är en av de personer som ”byggt” kontraktet. Den viktigaste skillnaden mellan CME-gruppens kontrakt och Matif är att priserna i det förra sätts vid de två nordfranska exporthamnarna Dunkerque och Rouen. Det är alltså renodlade exportpriser.

Det CME-gruppen gjort är att man kontrakterat flera lagerhus i norra Frankrike och de bönder som tecknar de kontrakten får också betalt för sina lagerkostnader allt eftersom den kostnaden så att säga ”blöder” ut kontraktet. Priset sjunker alltså ytterligare vilket ger bonden bättre betalt när hen köper tillbaka ett kontrakt.

I samband med att en bonde tecknar ett kontrakt från CME får hen också ett lagerbevis som i sin tur kan handlas. På så sätt uppstår en slags spotmarknad för vete i Nordfrankrike, som är den viktigaste och prissättande marknaden i Europa.

Råvaruexperten Torbjörn Iwarson anser att CME-gruppens kontrakt är bättre och kommer att ta marknadsandelar av Matif.

”Det har mycket högre integritet än Matifs kontrakt och ger marknaden framförallt lantbrukarna flera fördelar” sa Torbjörn Iwarson till ATL.

Jag träffade även Terry Rogensack som är en av författarna till den välrenommerade – The Hightower Report som analyserar i princip alla råvaror i hela världen. Terry la till exempel upp skördestrategin för en rad U-länder på 1970-talet. Tyvärr har den så kallade ”outcry”-handeln där handlarna med hjälp av ett särskilt teckenspråk och väldigt högljutt handlade allt från majs och vete till grismagar i stora ”trading pits” upphört på Chicago Board of Trade. Numera sker all handel elektroniskt. En tråkig men given utveckling tycker många.

En artikel är publicerad i nyhetstidningen ATL och en kommer att publiceras i magasinet Lantmannen.

/Martin Berg”

Läs mer om Ivar Petersons Stipendiefond här!