två nya namn i styrelsen

Under årsmötet den 18 mars valdes Melissa Dahlqvist som ordförande i ytterligare ett år. Linda Grimstedt valdes om som ledamot på två år. Marcus Lundstedt, Fredrik Stork och Anna Larsen har ett år kvar som ledamöter och Lisa Rogert har ett år kvar som suppleant. Nya namn i styrelsen är Mari Nälsen som valdes in som ledamot och Camilla Olsson som suppleant. Under det konstituerade mötet valdes Marcus Lundstedt till vice ordförande, Linda Grimstedt till kassör och Fredrik Stork till sekreterare. Här kan du lära känna styrelsen lite bättre.

Melissa Dahlqvist, ordförande

Melissa har suttit i styrelsen i tre år och är inne på sitt andra år som ordförande. Hon har en bakgrund som journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio och TV4. År 2013 var hon med och startade upp Lantbruksnytt som då sändes en dag i veckan. Hon har nytt avslutat sin anställning som kommunikations- och marknadsansvarig på Swedish Agro Machinery för att i maj börja som digital kommunikatör på Länsförsäkringar Skåne. Melissa var Young Leader-stipendiat under kongressen i USA sommaren 2019. 

Marcus Lundstedt, vice
ordförande

Marcus Lundstedt är inne på sitt andra år som vice ordförande i styrelsen och han har suttit med i styrelsen sedan 2017. Marcus arbetar som chef för media och påverkan för kooperationens biståndsorganisation We Effect. Marcus bor nu i Norrtälje men har tillbringat senaste åren i Asien för att för We Effects räkning rapportera om livsvillkoren för småskaliga bönder. Han har en bakgrund som journalist och fotograf, men i botten medievetare. Marcus pappa är lantmästare och glad över att sonen går ämnesmässigt i pappans fotspår – men inte helt på det klara med vad en kommunikatör egentligen sysslar med. 

Linda Grimstedt, kassör

Linda Grimstedt är inne på sitt andra år som kassör i FSLJ efter fem år som ordförande. Hon arbetar som chefredaktör för tidningen Husdjur, en facktidskrift för mjölkbranschen. Innan dess arbetade hon tio år på LRF Media med nyhetstidningarna Land Lantbruk och ATL. 

Fredrik Stork,
kassör

Fredrik Stork valdes in i styrelsen 2020 och är inne på sitt andra år som sekreterare. Fredrik är redaktör och skriver för ATL:s tekniksidor på webben och i papperstidningen. Han älskar teknik i största allmänhet – även sånt som inte rullar på fyra hjul. I jobbet brinner han mest för att skriva om tekniska lösningar som kan göra svenskt lantbruk mer konkurrenskraftigt och ekonomiskt hållbart. 

Anna
Larsen,
ledamot

Anna Larsen valdes som suppelant vid årsmötet 2020 och kom under året in som ordinarie ledamot i styrelsen. Anna Larsen är hortonom med fötterna i odlingen, skrivarintresse i fingrarna och förkärlek för sociala medier! Anna som projektledare för Borgeby Fältdagar. Information, PR och kommunikation är en del av hennes ansvar. Bilden är tagen på en amerikansk mjölkmässa hösten 2019. En mässa hon hade möjlighet att åka på med hjälp av stipendium från Ivar Petersons stipendiefond. Det är just på lantbruksmässor som Anna trivs bäst! 

Mari Nälsén, ledamot

Mari Nälsén är sedan årsmötet 2021 ny ledamot i styrlesen. Hon har jobbat som journalist på lokaltidning men är sedan 10 år tillbaka egen företagare. I början av frilansandet skev hon mest om jakt och jakthundar men kom så småinom närmre lantbruk och skog. Mari har varit medlem i FSLJ i flera år och har bland annat fått stipendium för att åka till Japan och studera skog år 2018. 

Lisa Rogert, suppleant

Lisa Rogert är invald i styrelsen i samband med årsmötet 2020. Lisa har en bakgrund som spänner brett över arbete på Dagens Nyheter, i webbredaktörsrollen, med information inom handbollen och lantbruksjounalistik på både ATL och Land Lantbruk. Numera som frilans.  Lisa beskriver sig själv som obotligt nyfiken, betagen av det svenska lantbruket och dess produktion. Inte heller säger hon sig tröttna på att slåss för källkritik, korrekt rapportering och att riktig fakta ska nå ut förbi strömmen av desinformation och okunnighet. Välkommen till FSLJS styrelse Lisa! 

Camilla
Olsson,
suppleant

Camilla Olsson valdes in som suppleant vid årsmötet 2021. Sedan 2012 har hon arbetat som webbredaktör och redaktör på LRF Medias olika titlar. Sedan två år tillbaka är hon redaktör på Land Lantbruk & Land Skogsbruk. Camilla deltog i FSLJ:s fortbildning i Halland 2018 och var Young Leader i Nya Zeeland 2015.