Gunilla Ander är Årets lantbruksjournalist 2022

Gunilla Ander, journalist på tidningen Land Lantbruk, är Årets Lantbruksjournalist 2022. Utmärkelsen delades ut under Föreningen Skogs – och Lantbruksjournalisters (FSLJ) årsmöte i veckan. 
 Att skildra hur stora sammanhang i ekonomi och politik påverkar de svenska lantbrukarna är mitt jobb. Att knyta ihop dessa samband och få alla läsare att hänga med har alltid varit min strävan, säger Gunilla Ander. 

Gunilla Ander är uppvuxen i Vårgårda i Västergötland men är nu bosatt i Stockholm. Som journalist har hon en lång bakgrund inom dagspress med politik och samhälle som huvudsakligt bevakningsområde. I över 20 år har hon arbetat på Land Lantbruk som politikreporter med EU-inriktning. Hon är också författare. 
 Gunilla får priset för sin djupa kunskap om politik i allmänhet och EU:s jordbrukspolitik i synnerhet. Hon lyckas alltid göra komplicerade frågor begripligt, säger Linda Grimstedt, tävlingsledare och kassör i FSLJ.

Gunilla är glad för utmärkelsen och poängterar att frågorna för svenska lantbrukare påverkas direkt av det som händer i andra länder.
 Mitt arbete känns extra viktigt just nu när kriget i Ukraina skakar om hela världen och därmed de globala jordbruksmarknaderna, på ett sätt som givit chockverkan ner till svensk gårdsnivå, säger Gunilla.

Årets Lantbruksjournalist är ett nyinstiftat pris från FSLJ för att lyfta fram vikten av en kvalificerad bevakning av de gröna näringarna. Det är andra året som priset delas ut. 

Föreningen bildades på 50-talet i en tid då livsmedelsförsörjningen i Europa stod i fokus efter andra världskrigets slut. Föreningen har som syfte att främja samhörigheten mellan medlemmarna, verka för fackutbildning, att förbättra pressens i allmänhet och lantbruksjournalistikens i synnerhet, arbetsmöjligheter, att verka för nordiskt och internationellt journalistiskt samarbete, samt att främja kontakten mellan de gröna näringarna och pressen. 

Föreningen förvaltar även Ivar Petersons stipendiefond som varje år beviljar medel till fortbildning inom publicistisk verksamhet i de gröna näringarna.

Årets Lantbruksjournalist får förutom blommor och diplom även en prissumma på 3 000 kronor.

Här är hela juryns motivering:
Årets Lantbruksjournalist är en person med djup kunskap om politik i allmänhet och EU:s jordbrukspolitik i synnerhet. Hur komplicerade frågorna än är lyckas hon alltid ta dem till en nivå där de blir begripliga för läsarna. Alla kan förstå vad det handlar om. Hon intervjuar jordbrukskommissionärer, partiledare, lantbrukare från alla delar av världen och lyckas alltid knyta ihop de olika berättelserna till en helhet som förklarar avgörande skeenden för jordbruket.

Vill du veta mer?
Linda Grimstedt, tävlingsledare och kassör FSLJ
linda.grimstedt@vxa.se
010-471 09 42

Gunilla Ander
journalist Land Lantbruk
gunilla.ander@landlantbruk.se
010-184 42 76