Anna fick nya vänner tack vare Young Leader

FSLJ-medlemmen Anna Falk berättar om utmärkelsen Young Leader och redan till Calgary i Kanada sommaren 2023. 

”Det blev två intensiva veckor fyllda med ny kunskap, nya insikter och många nya kontakter och vänner. Som Young Leader deltar man i en Boot Camp under några dagar strax innan den stora kongressen. Totalt var vi tio Young Leader-deltagare och tio Master Class-deltagare som under två dagar lyssnade och diskuterade olika frågor inom lantbruksjournalistiken. Workshops varvades med föreläsningar och alla deltagare delade med sig, på ett väldigt öppet sätt, kring utmaningar och möjligheter från de olika länderna. 

I gruppen blev det snabbt väldigt tydligt att vi har extremt olika förutsättningar att bedriva vårt arbete, beroende på om man kommer från till exempel Bangladesh eller Europa. Men målet är oftast samma. 

Under Boot Campen åkte vi ut på flera studiebesök. Vi fick bland annat lära oss om hur regionen utvecklats tack vare bevattning. Calgary och lantbruket är helt beroende av vattnet som hämtas från bergsområdet i väst som ligger drygt 100 mil bort. Frågan om vatten är precis som här hemma ett hett ämne och många lantbrukare upplever att de känner av klimatförändringar i en större grad nu än tidigare. 

2023 års Young leaders och Master Class-deltagare i Calgary, Kanada.   

Det kanadensiska lantbruket är, för en europé som mig, väldigt likt det amerikanska bortsätt från strängare klimat i de norra delarna. Men stort är större! Det är rationellt och industriellt. Sen finns det annat också. 

Under en och samma dag besökte vi en feedlot med 5 000 djur och en liten, ekologisk trädgårdsodlare med 15 hektar som specialiserat sin odling mot fruktvin. Det uppstod såklart en del intressanta diskussioner om djurvälfärd och produktionssätt under resan. Under ett besök hos en spannmålsproducent använde han sig av ett, enligt honom, välkänt uttryck ”It pays to spray” då han resonerade kring tidpunkt för bekämpning i spannmålen. Där och då lät det drastiskt men när han senare ställde det mot EU:s hållning där man enligt honom betalar producenterna för att få lägre produktion, blev kontrasterna än tydligare. 

Ett av studiebesöken gick till Red Shed Malting. Ett mälteri som specialiserat sin produktion mot mikrobryggerier.

Att delta på en resa som arrangeras av den lokala föreningen är guld värt. Man får träffa guldkorn och besöka platser som man som turist inte haft lika lätt att hitta. En av de kvällarna jag minns tillbaka på med extra värme är då vi gjorde ett stopp vid en damm belägen i Brooks, Alberta. Brooks är ett område med många nötköttsproducenter och packerier för kött. De som arbetar i packerierna är ofta invandrare vilket lett till kommunens slogan ”The city of 100 hello”. Under kvällen bjöds vi på grillbuffé samtidigt som kommunpolitiker, invånare, lantbrukare och andra företagare berättade om hur de arbetade med integrering. Det blev en fantastisk kväll med oförglömlig gästvänlighet.”

Anna Falk

Vill du bli Young Leader i Schweiz i sommar? Ansök här.