Kategoriarkiv: Okategoriserade

två nya namn i styrelsen

Under årsmötet den 18 mars valdes Melissa Dahlqvist som ordförande i ytterligare ett år. Linda Grimstedt valdes om som ledamot på två år. Marcus Lundstedt, Fredrik Stork och Anna Larsen har ett år kvar som ledamöter och Lisa Rogert har ett år kvar som suppleant. Nya namn i styrelsen är Mari Nälsen som valdes in som ledamot och Camilla Olsson som suppleant. Under det konstituerade mötet valdes Marcus Lundstedt till vice ordförande, Linda Grimstedt till kassör och Fredrik Stork till sekreterare. Här kan du lära känna styrelsen lite bättre.

Melissa Dahlqvist, ordförande

Melissa har suttit i styrelsen i tre år och är inne på sitt andra år som ordförande. Hon har en bakgrund som journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio och TV4. År 2013 var hon med och startade upp Lantbruksnytt som då sändes en dag i veckan. Hon har nytt avslutat sin anställning som kommunikations- och marknadsansvarig på Swedish Agro Machinery för att i maj börja som digital kommunikatör på Länsförsäkringar Skåne. Melissa var Young Leader-stipendiat under kongressen i USA sommaren 2019. 

Marcus Lundstedt, vice
ordförande

Marcus Lundstedt är inne på sitt andra år som vice ordförande i styrelsen och han har suttit med i styrelsen sedan 2017. Marcus arbetar som chef för media och påverkan för kooperationens biståndsorganisation We Effect. Marcus bor nu i Norrtälje men har tillbringat senaste åren i Asien för att för We Effects räkning rapportera om livsvillkoren för småskaliga bönder. Han har en bakgrund som journalist och fotograf, men i botten medievetare. Marcus pappa är lantmästare och glad över att sonen går ämnesmässigt i pappans fotspår – men inte helt på det klara med vad en kommunikatör egentligen sysslar med. 

Linda Grimstedt, kassör

Linda Grimstedt är inne på sitt andra år som kassör i FSLJ efter fem år som ordförande. Hon arbetar som chefredaktör för tidningen Husdjur, en facktidskrift för mjölkbranschen. Innan dess arbetade hon tio år på LRF Media med nyhetstidningarna Land Lantbruk och ATL. 

Fredrik Stork,
kassör

Fredrik Stork valdes in i styrelsen 2020 och är inne på sitt andra år som sekreterare. Fredrik är redaktör och skriver för ATL:s tekniksidor på webben och i papperstidningen. Han älskar teknik i största allmänhet – även sånt som inte rullar på fyra hjul. I jobbet brinner han mest för att skriva om tekniska lösningar som kan göra svenskt lantbruk mer konkurrenskraftigt och ekonomiskt hållbart. 

Anna
Larsen,
ledamot

Anna Larsen valdes som suppelant vid årsmötet 2020 och kom under året in som ordinarie ledamot i styrelsen. Anna Larsen är hortonom med fötterna i odlingen, skrivarintresse i fingrarna och förkärlek för sociala medier! Anna som projektledare för Borgeby Fältdagar. Information, PR och kommunikation är en del av hennes ansvar. Bilden är tagen på en amerikansk mjölkmässa hösten 2019. En mässa hon hade möjlighet att åka på med hjälp av stipendium från Ivar Petersons stipendiefond. Det är just på lantbruksmässor som Anna trivs bäst! 

Mari Nälsén, ledamot

Mari Nälsén är sedan årsmötet 2021 ny ledamot i styrlesen. Hon har jobbat som journalist på lokaltidning men är sedan 10 år tillbaka egen företagare. I början av frilansandet skev hon mest om jakt och jakthundar men kom så småinom närmre lantbruk och skog. Mari har varit medlem i FSLJ i flera år och har bland annat fått stipendium för att åka till Japan och studera skog år 2018. 

Lisa Rogert, suppleant

Lisa Rogert är invald i styrelsen i samband med årsmötet 2020. Lisa har en bakgrund som spänner brett över arbete på Dagens Nyheter, i webbredaktörsrollen, med information inom handbollen och lantbruksjounalistik på både ATL och Land Lantbruk. Numera som frilans.  Lisa beskriver sig själv som obotligt nyfiken, betagen av det svenska lantbruket och dess produktion. Inte heller säger hon sig tröttna på att slåss för källkritik, korrekt rapportering och att riktig fakta ska nå ut förbi strömmen av desinformation och okunnighet. Välkommen till FSLJS styrelse Lisa! 

Camilla
Olsson,
suppleant

Camilla Olsson valdes in som suppleant vid årsmötet 2021. Sedan 2012 har hon arbetat som webbredaktör och redaktör på LRF Medias olika titlar. Sedan två år tillbaka är hon redaktör på Land Lantbruk & Land Skogsbruk. Camilla deltog i FSLJ:s fortbildning i Halland 2018 och var Young Leader i Nya Zeeland 2015. 

Kallelse årsmöte 18 mars

Torsdagen den 18 mars klockan 17:15 är det dags för FSLJ:s årsmöte. Vi kör årets möte digitalt i Teams, inbjudan får du när du anmäler dig. Vi ber er logga in från klockan 17 så att vi kan köra igång klockan 17:15. På agendan står en hemlig gäst, årsmötesförhandlingar och prisutdelning till årets lantbruksjournalist 2021. Missa inte detta!

Anmäl ditt deltagande till vår ordförande Melissa Dahlqvist via kontakt@melissadahlqvist.se senast tisdagen den 16 mars.

Motioner
Motioner skickas till kontakt@melissadahlqvist.se senast den 10 mars.

Hoppas vi ses!
Hälsningar
Melissa Dahlqvist
ordförande FSLJ

Rapport årsmötet 23 mars

17 medlemmar deltog årsmötet som för första gången genomfördes helt digitalt. 

Till ledamöter i styrelsen och Ivar Petersons stipendiefond valdes Markus Lundstedt (tidigare suppleant) och Fredrik Stork (nyval) på två år samt Agneta Falck (tidigare suppleant) på ett år (fyllnadsval). Helena Wennström, Linda Grimstedt och Melissa Dahlqvist valdes på årsmötet  2019 och har ett år kvar. Till suppleanter valdes Anna Larsen och Lisa Rogert på två år. Till ordförande valdes Melissa Dahlqvist. Styrelseledamöterna Lisbeth Karlsson, Anders Ingvarsson och Birgitta Sennerdal avgick vid årsmötet. 

Till valberedning valdes Lisbeth Karlsson (nyval) och Anna Nilsson och Gunilla Ander (omval) på ett år. Anna Nilsson valdes till ordförande i valberedningen.

Årsavgiften för 2021 fastställdes till oförändrade 250 kronor.

Som kompensation för att årsmötet blev digitalt och inte innehöll något mingel beslutades att hålla två regionala möten vid ett senare tillfälle, ett i Stockholmstrakten och ett i Skåne när det finns möjlighet. 

Vice ordförande i IFAJ, Lena Johansson, informerade om läget inför kommande kongresser. Årets IFAJ-kongress i Danmark är inställd. Australien har nyligen meddelat att de inte kan vara värdar för kongressen 2021, som annars var bestämt. Det finns hopp om att Danmark kan ta värdskapet 2021 istället för Australien. Flera länder finns på väntelistan för senare kongresser.

Tack för ert deltagande allihop!

Årsmötet goes cyperspace

Med anledning av coronautbrottet flyttar FSLJ:s årsmöte ut på webben. Vi hoppas därmed på ett rekordhögt deltagande från medlemmar i alla delar av landet.

Mötet hittar ni via den här länken: https://zoom.us/j/762273300

När ni klickar på den kommer sidan att begära att ni installerar en så kallad plug in. Det kräver inga lösenord eller administratörer utan sköter sig helt själv, bara ni svarar ja på de frågor som poppar upp. Mötet är aktivt från 16.30 måndagen den 23 mars. Vi drar igång årsmötet klockan 17.00.

På agendan står bland annat:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Berättelsen om hoten mot bönder i Sydamerika
En inblick i Land Lantbruks nya strategi

Väl mött i cyberrymden,
Styrelsen i FSLJ

Kallelse årsmöte

Uppdatering 16 mars:
Styrelsen har tagit beslutet att årsmötet inte kommer genomföras fysiskt utan digitalt. Mer information och inloggningsuppgifter kommer under veckan. Glöm inte anmäla dig senast den 18 mars till linda.grimstedt@vxa.se.

Datum: 23 mars
Tid: 17.00
Plats: Franzéngatan 6, Stockholm. Lokal Plogen. Samt Agris Media, Alnarp.
O.S.A: 18/3 till linda.grimstedt@vxa.se

Dagordning:
17:00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt avtackningar.
18:00 Bonde med livet som insats. Rapport från We Effect om situationen i Latinamerika och samtal om situationen där och i Sverige. 
18:20 Land Lantbruks nya färdriktning – chefredaktören berättar.

Efter årsmötet inbjudes till lättare kvällsmat och umgänge på respektive plats. Ange i anmälan om du kommer till Stockholm eller Alnarp. Som vanligt kommer årsmötet även att sändas live via Facebook.

Välkomna!
Hälsar Styrelsen i FSLJ

Nu kan du anmäla dig till kongressen i Danmark!

Den 24-29 juni 2020 är det dags för Danmark att vara värdland för IFAJ:s årliga kongress och den hålls i Vingsted på Jylland. 

Vår systerförening Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister lovar fem lärorika dagar med studiebesök på intressanta gårdar. De hoppas kunna ge en tydlig bild av utmaningarna som danskt lantbruk står inför. Danmark är ett stort exportland när det gäller lantbruk och står i hård konkurrens på den globala marknaden.  Programmet innehåller också flera workshops med teman som pressfrihet och journalistisk samarbete över gränserna. 

Ta chansen och möt journalister och kommunikatörer från alla världens hörn! Fram till och med den 31 mars 2020 kostar del i dubbelrum 5 600 DDK sedan höjs priset. Bor du i 4-bäddsrum blir det ännu billigare. Läs mer och anmäl dig här.


Vad kan vi göra för er?

Hjälp oss att hjälpa er! Fyll i vår enkät senast 29 februari 2020.

Föreningen Skogs- och Lantbruksjournalister (FSLJ) bildade på 50-talet och har fem mål. 

1) … att främja kontakten mellan berörda näringar och pressen.

2) … att förbättra pressens och då speciellt skogs- och lantbruksjournalisternas arbetsmöjligheter även i andra avseenden.

3) … att verka för fackutbildning samt för underlättandet av studieresor och journalistuppdrag inom och utom landet.

4) … att verka för ett nordiskt och internationellt journalistiskt samarbete.

5) … att främja god och kollegial anda bland medlemmarna.

Men HUR ska vi göra detta? Ge oss två minuter av din dyrbara tid och fyll i den här enkäten är du snäll. Tack på förhand!

Medlemsbrev januari 2020

Årsmöte
Den 23 mars är det årsmöte. Notera datum redan nu – mer information kommer när kallelsen går ut. Så många som möjligt samlas i Stockholm och på en plats i Skåne. Men för dig som inte kan resa finns det möjlighet att delta via länk eller livesändning på Facebook.

Medlemsavgift
Missade du att betala medlemsavgiften för 2020? Då sätter du bara in 250 kronor på FSLJ:s bankgiro: 5900-2188. Gör det så snart som möjligt!

Enkät
Hur blir FSLJ en ännu bättre förening för dig? Vad vill du att vi ska prioritera? Har du förslag på nya aktiviteter? Håll utkik efter vår medlemsenkät i vår.

Ivar Peterson-stipendiet
Ulla Sundin Beck, frilans som mest skriver för tidningen Skogen, får 11 200 kronor ur Ivar Petersons stipendiefond för en studieresa till fakulteten för skogsvetenskap vid SLU i Umeå. 
Kongresstipendiet från fonden går till Anna Nilsson, Land Lantbruk. Hon får 12 000 kronor för att delta vid IFAJ-kongressen i Danmark den 24-28 juni i år.

Som vanligt lade juryn stor vikt vid väl formulerade ansökningar som uppfyller stipendiestadgarna. Enligt riktlinjerna delas medel ut till utbildning och undervisning i publicistisk verksamhet inom jordbruk, skogsbruk och trädgård.

TÄVLING: Gjorde du det bästa lantbruksreportaget 2019?

Under IFAJ:s årliga kongress utses världens bästa lantbruksreportage i klasserna print, radio och tv. I år vill vi att ett svenskt reportage ska vinna!
Gjorde du eller kanske din kollega ett riktigt bra, ovanligt eller kanske annorlunda reportage 2019 och vill vara med i tävlingen?
Senast den 9 februari 2020 måste den svenska föreningen FSLJ ha ditt bidrag för att kunna välja ut de svenska bidragen i respektive kategori. Skicka bidragen till birgittasennerdal@gmail.com eller an-ders.i.ingvarsson@gmail.com. Lycka till!

Du kan läsa mer om tävlingarna här