Årets Lantbruksjournalist är Malin Eborn

Malin Eborn har arbetat som lantbruksjournalist i 20 år och har växtodling och ekonomi som sina specialområden. På tisdagskvällen mottog hon utmärkelsen Årets Lantbruksjournalist på Föreningen Skogs- och Lantbruksjournalisters (FSLJ) årsmöte. 

– Jag känner mig väldigt stolt och hedrad över utmärkelsen och den fina motiveringen. Jag vill också passa på att tacka alla som genom åren gett mig förtroendet att få berätta deras historier, säger Malin Eborn.

Malin Eborn är anställd av LRF Media och skriver framförallt för tidningen Lantmannen men också i ATL. Hennes specialområde är växtodling och ekonomi och hon delar gärna med sig av sina erfarenheter till kollegor. 

– Malin är en otroligt skicklig lantbruksjournalist som levererar gång på gång efter många år i branschen fortfarande hittar nya vinklar och reportage att skriva om. Hon har under årets lopp skapat ett stort förtroende från landets lantbrukare. Dessutom delar hon frikostigt med sig av sin kunskap till sina kollegor, vilket är otroligt viktigt för att fler ska brinna för lantbruksjournalistiken och för att vi inte ska tappa kunskap i branschen, säger Melissa Dahlqvist som är ordförande i FSLJ.

En viktig del av tidningen Lantmannen består av reportage hos lantbrukare som på djupet berättar om sina erfarenheter när det gäller teknik, växtodling, djurhållning, ekonomi och företagsledning. 

– Just det här, att alla fortsätter att dela med sig av sina erfarenheter, bra och dåliga, gör att branschen kan utvecklas och hitta nya lösningar snabbare vilket inte minst är viktigt idag när utmaningarna på många sätt är stora, säger Malin Eborn.

Årets Lantbruksjournalist har delats ut av FSLJ sedan 2021 för att lyfta fram vikten av en kvalificerad bevakning av de gröna näringarna. Föreningen har som syfte att främja samhörigheten mellan medlemmarna, verka för fackutbildning, att förbättra pressens i allmänhet och lantbruksjournalistikens i synnerhet, arbetsmöjligheter, att verka för nordiskt och internationellt journalistiskt samarbete, samt att främja kontakten mellan de gröna näringarna och pressen. Föreningen förvaltar även Ivar Petersons stipendiefond som varje år beviljar medel till fortbildning inom publicistisk verksamhet i de gröna näringarna.

Här är hela motiveringen till Årets Lantbruksjournalist 2024:
 “En skicklig och vass kritisk granskande lantbruksjournalist. Erkänd i branschen för sin kunskap, nyfikenhet och förmåga att sätta pränt på branschens mest aktuella och viktiga frågor. Arbetsveckorna fylls av besök hos lantbrukare, närvaro på konferenser och seminarier. Årets lantbruksjournalist är ute i fält så mycket som det går. Dessutom är hon en omtänksam person som tar sig tid att fortbilda och lära sina kollegor mer om växtodling och jordbruk.”

Årets Lantbruksjournalist får förutom blommor och diplom även en prissumma på 3 000 kronor.