Två nya namn i styrelsen och en hedersmedlem

Ikväll var det dags för FSLJ:s årsmöte 2024. Totalt deltog 21 medlemmar i Stockholm, Borgeby och digitalt. Anna Karolina Eriksson och Kristina Hansén valdes in i styrelsen. Lena Johansson blev invald som hedersmedlem.

Mötet började med en utfrågning av Magnus Oscarsson som är riksdagsman för KD och särskild utredare för att se över kontroll, avgifter och finansiering i livsmedelskedjan. Syftet med utredningen är att göra det enklare för företagen, vilket på sikt stärker konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Oscarsson har erfarenhet från frågor om företagande i livsmedelskedjan som ledamot och suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. Än har arbetet bara börjat och utredningen ska bli klar under nästa år. Magnus frågades ut av IFAJ:s ordförande Lena Johansson.

Magnus Oscarsson (KD) tillsammans med Lena Johansson.

Årsmötesförhandlingar
Under årsmötesförhandlingarna bestämdes det att medlemsavgiften för 2025 är oförändrad på 275 kronor. 

Gänget i Stockholm.

Anna Karolina Eriksson och Kristina Hansén valdes in som suppleanter i styrelsen på två år. Ann Richardsson som sedan tidigare sitter som suppleant valdes till ledamot i ett fyllnadsval, hon har ett år kvar i styrelsen. Lisa Rogert och Fredrik Stork avgick från styrelsen i samband med årsmötet. Melissa Dahlqvist valdes om som ordförande på ett år. En bättre presentation av hela styrelsen kommer längre fram. 

Gänget som satt i Borgeby.

Var du inte med under årsmötet men vill ta del av årsbokslutet för föreningen eller Ivar Petersons Stipendiefond så skicka ett mejl till styrelsen på foreningen.fslj@gmail.com så får du handlingarna i vändande mejl. Det är också möjligt att ta del av hela årsmötesprotokollet när det är justerat och klart. 

Lena Johansson blev invald som hedersmedlem.

Hedersmedlem Lena Johansson
Under årsmötets så valdes Lena Johansson in som hedersmedlem. Lena har nyligen pensionerat sig från arbetet som politisk chefredaktör på Land Lantbruk. Hon sitter som första kvinna (och svensk) och sitter som ordförande för IFAJ sedan 2020. Hon kommer att avgå under kongressen i sommar eftersom hon har suttit sin tid. Lena har under många år varit med i FSLJ:s styrelse. Vi har sedan tidigare tre hedersmedlemmar i FSLJ, Margriet Pieters, Paul Peterson och Sven-Erik Jansson. 

Årets Lantbruksjournalist 2024
Efter mötet fick Malin Eborn priset som Årets Lantbruksjournalist 2024. Det kan du läsa mer om här.