FSLJ styrelse 2024

Melissa Dahlqvist, ordförande
Melissa har suttit i styrelsen i fem år och är inne på sitt fjärde år som ordförande. Hon har en bakgrund som journalist var år 2013 var hon med och startade upp Lantbruksnytt. Hon blev kommunikatör och hade ansvar för marknadsföringen för Swedish Agro Machinery och arbetar just nu på Länsförsäkringar Skåne med deras lantbruks- och skadedjursaffär. Melissa var Young Leader-stipendiat under kongressen i USA sommaren 2019.

Lilian Almroth, vice ordförande
Lilian valdes in i styrelsen vid årsmötet 2022. Sedan 2015 är hon chefredaktör för ATL, Lantbrukets affärstidning. Hon är ekonomijournalist med över 30 års erfarenhet från kvällspress, länstidningar och rikspress. Innan ATL arbetade hon 15 år som reporter, nyhetschef och avdelningschef på Dagens Nyheter. Hon är uppväxt på ett lantbruk i Södra Lappland. En gård med i huvudsak skogsbruk som hon nu äger tillsammans med sin syster samt driver med hjälp av en förvaltare.

Linda Grimstedt, kassör
Linda Grimstedt är för fjärde året vald till kassör efter fem år som ordförande. Hon arbetar som chefredaktör för tidningen Husdjur, en facktidskrift för mjölkbranschen. Innan dess arbetade hon tio år på LRF Media med nyhetstidningarna Land Lantbruk och ATL. Lindas hjärtefråga i föreningen är att förbättra bevakningen av lantbruket utanför fackpressen.

Anna Larsen, sekreterare
Anna Larsen valdes in i styrelsen vid årsmötet 2020 och är nu sekreterare. Anna är hortonom med fötterna i odlingen, skrivarintresse i fingrarna och förkärlek för sociala medier! Anna som projektledare för Borgeby Fältdagar. Information, PR och kommunikation är en del av hennes ansvar. Bilden är tagen på en amerikansk mjölkmässa hösten 2019. En mässa hon hade möjlighet att åka på med hjälp av stipendium från Ivar Petersons stipendiefond. Det är just på lantbruksmässor som Anna trivs bäst! 

Ann Richardsson, ledamot
Ann valdes in som suppleant vid årsmötet 2023. Ann Richardsson är redaktör för Viola, affärstidningen för trädgårdsföretagare sedan drygt tio år tillbaka. Hon är utbildad journalist och har lång erfarenhet från dagstidningar. Innan Viola arbetade Ann på Helsingborgs Dagblad som lokalredaktör och där skrev hon en hel del om trädgård. Hon har även arbetat vid ett flertal andra
dagstidningar i Skåne och Småland. Det stora intresset för trädgård gjorde att hon 2008–2011 utbildade sig till trädgårdsingenjör vid SLU Alnarp och förutom att hon är redaktör för Viola är hon även redaktör för två andra branschtidningar inom trädgård – Tidskriften Landskap och Viola Butik.


Kristina Hansén, suppleant
Kristina är reporter på Land Lantbruk sedan 2019, och bevakar EU och inrikespolitik med påverkan på jordbruket. Hon kommer från en bondefamilj, och hennes intresse för samhällsfrågor och matproduktion ledde fram till en agronomexamen inom landsbygdsutveckling. Som lantbruksjournalist skriver Kristina gärna om livsmedelsberedskap och effekterna av EUs politik på svenskt jordbruk.

Anna Karolina Eriksson, suppleant                                                                          Anna Karolina har jobbat med nyheter i 20 år, främst inom etermedia och TT. Mångsidig nyhetsjournalist med stort intresse för odling, lantbruk, matproduktion och landsbygdsfrågor. Hon bevakar även utrikes, inrikes, ekonomi och politik.  Anna Karolina är medlem då hon brinner för lantbruk – ett ämne som hon tycker är viktigt att rapportera om för en bredare allmänhet.