Unikt tillfälle att åka till Sydafrika om du är 35 år eller yngre

Är du medlem i FSLJ och 35 år eller yngre? Ta chansen att söka IFAJ Alltech Young Leaders in Agricultural Journalism Award och upplev en oförglömlig resa till Sydafrika!

Programmet tilldelas totalt 10 unga journalister och kommunikatörer från hela världen med ledarskapspotential. Personerna tilldelas ett stipendium på 1 000 euro som delvis täcker resa och registreringskostnad för IFAJ:s kongress i Sydafrika.

Ansök HÄR till IFAJ, sedan kommer FSLJ i Sverige att välja ut en kandidat från Sverige som vi kan nominera.

OBS. Ansökan måste vara gjord senast 31 december 2016!

De 10 som väljs ut deltar på ett Boot Camp från 29 mars till 1 april i Pretoria i Sydafrika. Programmet innehåller ledarskapsträning, diskussioner, gårdsbesök och utveckling av färdigheter.

Tidigare år har från Sverige bland annat Anna Nilsson, Linda Grimstedt, Camilla Olsson och Frida Jonson blivit utvalda till Alltech Young Leaders in Agricultural Journalism Award. 

Mer information och ansökan görs här!

Spännande resor under 2017

FSLJ var med vid ENAJs, European network of agricultural journalists, möte i Danmark häromveckan. Bland annat fick vi information om nästa års spännande resor som finns möjlighet att åka på:
Storbritannien, tredagarsresa i februari. Besök på gårdar och fokus på hur jordbruket i Storbritannien kommer att se ut efter Brexit.

Finland, 29 augusti – 2 september. Börjar i Helsingfors och sedan runt 20 mil norrut. Besök på gårdar och seminarium om finska jordbruket.  Programmet innehåller skogsbruk samt mjölkproduktion.

Bulgarien, oklart datum, förmodligen våren. Landsbygdsturism, jäsning, vingård.

Tjeckien, fokus humleproduktion, första veckan i juni.

Rumänien, 19-24 juni. Allt betalt utom flyg och registreringsavgift. Besök på jordbruksdepartementet, Holstein-gård, landsbygdsturism, fiske, frukt, småskaligt. Läs mer här: romania-low-budget-trip-final-programme-apar-2017!

Slovenien/Kroatien: Planerad tur i maj/juni som börjar i Zagreb.

FSLJ:s styrelse meddelar när vi får mer information om respektive resa! Håll utkik!

Rapport från stipendiat

Ann-Helen Meyer von Bremen, var en av de som i år tilldelades medel ur Ivar Petersons Stipendiefond. För pengarna gjorde hon en resa till Mongoliet och detta har resulterat i tre reportage – White Paper, Nötkött och Omvärlden och utgjort underlag till krönikor i Allt om Mat och tidskriften Tiden.
Såhär skriverAnn-Helen Meyer von Bremen om sin resa till Mongoliet:
”Reste till Mongoliet i april och besökte tre olika gårdar. En herdefamilj i Jargalant, cirka 60 mil från Ulan Bator, i deras vårläger. Familjen har getter, hästar, jakar. En familj utanför Arhkangai i samma område, som främst har kor, jakar och korsningen mellan ko och jak. Båda familjerna är nomader och flyttar fyra gångar om året med sina djur.  Besökte även en gård utanför Ulan Bator som är bosatt och ser sig som bönder, inte herdar. De har mjölkproduktion som de vill utöka och gör egentligen precis det som staten vill, nämligen är bofasta, expanderar sin gård och producerar mjölk nära huvudstaden. Ändå hade de ironiskt nog tvingats flytta sin gård alldeles nyligen därför att Ulan Bator växer så kraftigt.I Ulan Bator träffade jag också en rad olika representanter för livsmedelskedjan. Bland annat FAOs experter på djurhållning, statssekreterare på jordbruksdepartementet, chefen för livsmedelsdepartementet, chefen för Mongoliska Köttbranschen, VD för ett av Mongoliets största slakterier, platschef samt kockar hos Modern Nomads (restaurangkedja) med flera.Resan var intensiv och gav en mycket intressant bild av ett land som under kort tid har genomgått en kraftig urbanisering, där nästan halva befolkningen nu lever i städer och den andra halvan som herdar. Det är två olika kulturer som frontalkrockar. Staten och diverse biståndsorganisationer arbetar för att herdarna ska följa den utveckling som vårt lantbruk har gjort, vilket innebär slutet för herdarnas livsstil. Det är också mycket tveksamt om ett lantbruk enligt en mer industrialiserad västerländsk modell är ekologiskt lämplig för ett land som Mongoliet som har ett av världens mest kärva klimat och en känslig natur.Men framför allt så väckte resan till Mongoliet återigen frågan – vad är egentligen utveckling och vad är egentligen ett gott liv? Det är något som jag kommer får anledning att återkomma till.”

Liza Karlsson åker till Kina

I slutet av september åker totalt 12 jordbruksjournalister och kommunikatörer till Kina på den årliga ”Exposure for development-resan (E4D)” som i år anordnas av IFAJ i samarbete med AGCO.

Bland annat kommer man att besöka Beijing, Changzhou och Shanghai för att titta närmare på jordbruket och utvecklingen i världens mest tätbefolkade land.

FSLJs kassör och internationella representant Lisbeth ”Liza” Karlsson kommer att vara en av reseledarna på resan!

9 skäl till att bli medlem i FSLJ

  • Utmärkt sätt att nätverka med andra som jobbar med samma frågor i branschen i Sverige.
  • Möjligheter ges till att åka på olika skräddarsydda jordbruksresor med andra jordbruksjournalister och kommunikatörer i Europa till förmånliga priser. Med möjlighet att förkovra sig i olika ämnen och träffa lantbrukare, politiker, näringsföreträdare samt andra som verkar i branschen.
  • Möjligheter att åka på de årliga kongresser som går av stapeln varje år i olika medlemsländer som arrangeras av IFAJ, Internationel federation of agricultural journalists.
  • Resorna ger fantastiska möjligheter till ett nätverk som sträcker sig jorden runt med människor i samma bransch.
  • Möjlighet att förbättra sina kontakter inom näringarna.
  • Möjlighet att vara med på utbildningstillfällen och träffar FSLJ anordnar.
  • Möjlighet att delta i IFAJ:s foto-, webb- och reportagetävlingar.
  • Möjlighet att varje år söka stipendier ur Ivar Petersons stipendiefond för bidrag till studier, reportageresor, språkkurser eller annan fortbildning eller till att åka på IFAJ:s kongresser.
  • IFAJ värnar om den fria lantbruksjournalistiken och de mänskliga rättigheterna även i delar av världen där detta inte är självklart. Genom IFAJ ger vi stöd till kollegor vars arbete både är farligt för dem själva och viktigt för befolkningen på landsbygden.
  • Och allt detta för endast 200 kronor per år!

Kontakta FSLJ:s styrelse med en ansökan om att bli medlem! Vill du läsa mer om medlemskapet gör du det här!

Möjlighet till resor i Europa

FSLJ har fått flera inbjudningar till olika evenemang i Europa. Du som FSLJ-medlem kan anmäla intresse att åka på någon av resorna via European Network of Agricultural Journalists, ENAJ! Är du intresserad, ta kontakt med någon i FSLJ:s styrelse snarast!

Du hittar kontaktuppgifter här!

1. COPA CONGRESS
COPA, the European farm organisation umbrella body invites journalists to attend his congress in Greece in October the 5th.

2 FERTILIZERS EUROPE
Fertilizers Europe invites 12 journalists to attend their event in London on October 12-13. They will cover costs of journalists who wish to attend.

3. CEMA LUNCH DEBATE
CEMA invites you attend their upcoming lunch on Smart Farming  on September 27th next.
Details here: http://www.cema-agri.org/event/next-cema-lunch-debate-agriculture-40-smart-farming-cloud

4 GREENACCORD
The Annual Greenaccord conference takes place in Italy in November. Once again this year, ENAJ has been invited to send representatives. The organisers will cover all costs. However you must purchase your own plane ticket and claim back later.

Once again places are limited. They have ten places for journalists over 35 and two remaining for journalists under 35. Places will be allocated on a first come first served basis.

Är du intresserad, ta kontakt med någon i FSLJ:s styrelse snarast!
Du hittar kontaktuppgifter här!

FSLJ-medlem tar plats i IFAJ:s presidium

FSLJ:s tidigare vice ordförande Lena Johansson blev på IFAJ-kongressen i Tyskland vald till vice ordförande i IFAJ, International Federation of Agricultural Journalists, på kongressen i Tyskland. Stort grattis!

IFAJs nya presidium med (från vänster) fd ordf Markus Rediger, ny ordförande Owen Roberts, vice ordförande Lena Johansson, sekreterare Steve Werblow och kassör Adrian Bell.ifajnypresidium

E4D-tour till Kina 23-30 september

Den årliga ”Exposure for development-resan (E4D)” anordnas i år av IFAJ i samarbete med AGCO.

Den går tillvKina och har fokus på mjölk och maskiner. 12 journalister kommer att väljas ut till resan. Deltagarna bekostar själva resan till Kina. Väl på plats är utgifter för hotell, resor och måltider täckta.

Läs mer om resan här!
FSLJs kassör och internationella representant Lisbeth ”Liza” Karlsson kommer att vara en av reseledarna.

Senast den 1 juli behöver FSLJ ha din ansökan om att få följa med på resan. Alla detaljer om vad ansökan ska innehålla finns i länken ovan.

FSLJs styrelse kommer sedan att nominera en svensk kandidat. Ansökningar skickas till linda.grimstedt@lrfmedia.se