Alla inlägg av FSLJ

9 skäl till att bli medlem i FSLJ

  • Utmärkt sätt att nätverka med andra som jobbar med samma frågor i branschen i Sverige.
  • Möjligheter ges till att åka på olika skräddarsydda jordbruksresor med andra jordbruksjournalister och kommunikatörer i Europa till förmånliga priser. Med möjlighet att förkovra sig i olika ämnen och träffa lantbrukare, politiker, näringsföreträdare samt andra som verkar i branschen.
  • Möjligheter att åka på de årliga kongresser som går av stapeln varje år i olika medlemsländer som arrangeras av IFAJ, Internationel federation of agricultural journalists.
  • Resorna ger fantastiska möjligheter till ett nätverk som sträcker sig jorden runt med människor i samma bransch.
  • Möjlighet att förbättra sina kontakter inom näringarna.
  • Möjlighet att vara med på utbildningstillfällen och träffar FSLJ anordnar.
  • Möjlighet att delta i IFAJ:s foto-, webb- och reportagetävlingar.
  • Möjlighet att varje år söka stipendier ur Ivar Petersons stipendiefond för bidrag till studier, reportageresor, språkkurser eller annan fortbildning eller till att åka på IFAJ:s kongresser.
  • IFAJ värnar om den fria lantbruksjournalistiken och de mänskliga rättigheterna även i delar av världen där detta inte är självklart. Genom IFAJ ger vi stöd till kollegor vars arbete både är farligt för dem själva och viktigt för befolkningen på landsbygden.
  • Och allt detta för endast 200 kronor per år!

Kontakta FSLJ:s styrelse med en ansökan om att bli medlem! Vill du läsa mer om medlemskapet gör du det här!

Möjlighet till resor i Europa

FSLJ har fått flera inbjudningar till olika evenemang i Europa. Du som FSLJ-medlem kan anmäla intresse att åka på någon av resorna via European Network of Agricultural Journalists, ENAJ! Är du intresserad, ta kontakt med någon i FSLJ:s styrelse snarast!

Du hittar kontaktuppgifter här!

1. COPA CONGRESS
COPA, the European farm organisation umbrella body invites journalists to attend his congress in Greece in October the 5th.

2 FERTILIZERS EUROPE
Fertilizers Europe invites 12 journalists to attend their event in London on October 12-13. They will cover costs of journalists who wish to attend.

3. CEMA LUNCH DEBATE
CEMA invites you attend their upcoming lunch on Smart Farming  on September 27th next.
Details here: http://www.cema-agri.org/event/next-cema-lunch-debate-agriculture-40-smart-farming-cloud

4 GREENACCORD
The Annual Greenaccord conference takes place in Italy in November. Once again this year, ENAJ has been invited to send representatives. The organisers will cover all costs. However you must purchase your own plane ticket and claim back later.

Once again places are limited. They have ten places for journalists over 35 and two remaining for journalists under 35. Places will be allocated on a first come first served basis.

Är du intresserad, ta kontakt med någon i FSLJ:s styrelse snarast!
Du hittar kontaktuppgifter här!

FSLJ-medlem tar plats i IFAJ:s presidium

FSLJ:s tidigare vice ordförande Lena Johansson blev på IFAJ-kongressen i Tyskland vald till vice ordförande i IFAJ, International Federation of Agricultural Journalists, på kongressen i Tyskland. Stort grattis!

IFAJs nya presidium med (från vänster) fd ordf Markus Rediger, ny ordförande Owen Roberts, vice ordförande Lena Johansson, sekreterare Steve Werblow och kassör Adrian Bell.ifajnypresidium

E4D-tour till Kina 23-30 september

Den årliga ”Exposure for development-resan (E4D)” anordnas i år av IFAJ i samarbete med AGCO.

Den går tillvKina och har fokus på mjölk och maskiner. 12 journalister kommer att väljas ut till resan. Deltagarna bekostar själva resan till Kina. Väl på plats är utgifter för hotell, resor och måltider täckta.

Läs mer om resan här!
FSLJs kassör och internationella representant Lisbeth ”Liza” Karlsson kommer att vara en av reseledarna.

Senast den 1 juli behöver FSLJ ha din ansökan om att få följa med på resan. Alla detaljer om vad ansökan ska innehålla finns i länken ovan.

FSLJs styrelse kommer sedan att nominera en svensk kandidat. Ansökningar skickas till linda.grimstedt@lrfmedia.se

Journalister utbildas i lantbruket

Kursdeltagarna Anna K Sjögren och Ylva Carlsson med praktikvärdarna Hans och Jeanette Blackert. Under dagen letade de rapsvivel, spanade in nollrutor, hullbedömde dräktiga suggor, ströade i lösdriften och fick lära sig massor om gårdens verksamhet.
Kursdeltagarna Anna K Sjögren och Ylva Carlsson med praktikvärdarna Hans och Jeanette Blackert. Under dagen letade de rapsvivel, spanade in nollrutor, hullbedömde dräktiga suggor, ströade i lösdriften och fick lära sig massor om gårdens verksamhet.

EU:s stödsystem, hur djurskyddsinspektörerna egentligen arbetar och hur ett lantbruk fungerar i praktiken var några punkter på den första kursen i lantbruksjournalistik som nu i veckan hållits i regi av FSLJ – Föreningen skogs- och lantbruksjournalister.

Tolv journalister – de flesta med begränsad erfarenhet av lantbruk – hade anmält sig till kursen som snabbt blev fulltecknad. Föreläsningar på Vreta kluster och en halv dag med lantbruksbesök stod på schemat.

En av de lantbrukare som öppnade sin gård var Jan Wretemark på Vallby rusthåll. Han odlar 110 hektar åker och föder upp 7 000 smågrisar.

– Det är ett bra initiativ, många har kommit så långt ifrån lantbruket att det behövs möjligheter att komma ut och se hur vi arbetar, säger Jan Wretemark när han visar runt journalisterna Kristin Mörck och Henrik Jansson.

Journalisterna Henrik Jansson och Kristin Mörck tillsammans med Jan Wretemark som föder upp smågrisar på Vallby rusthåll utanför Vreta kluster.[
Journalisterna Henrik Jansson och Kristin Mörck tillsammans med Jan Wretemark som föder upp smågrisar på Vallby rusthåll utanför Vreta kluster.[
Under några timmar fick de följa arbetet på gården med kastreringar, halmning och annat.

– Ett av de tyngsta momenten tycks vara att kastrera smågrisar. De är ett ganska omfattande arbete, men det var mycket smidigare och mindre blodigt än jag väntat mig, säger Henrik Jansson.

Kristin Mörck betonar bilden av lantbrukaren som företagare:

– Jag tror en del av mina vänner har bilden av bonden som arbetet såg ut förr, men lantbrukare idag är mycket mera företagare.

Jonas Källming, lantbruksdirektör vid lst Östergötland, berättar om EU-stöden för 12 deltagare vid kursen för lantbruksjournalister vid Vreta kluster.

Båda menar att även de föreläsningar som gjordes av Hushållningssällskapet och länsstyrelsen i Östergötland fördjupade bilden av det svenska lantbruket.

Linda Grimstedt, ordförande i FSLJ, hoppas att veckans journalistkurs ska kunna följas av flera:

– Det känns viktigt att de gröna näringarna bevakas väl av kunniga journalister även utanför fackpressen. Tack vare stöd från KSLA har vi i år kunnat bidra på det här viset och vi hoppas så klart att vi kan hitta finansiering för att göra om kursen för att ge fler möjlighet till en snabbkurs i lantbrukets vardag.

Ny styrelse och avtackning

Vid FSLJ:s årsmöte avtackades Gunilla Ander som slutar i styrelsen. Även Lena Johansson avtackades efter 20(!) år i styrelsen av ordförande Linda Grimstedt (bilden). Stort tack till Gunilla och Lena för ert fantastiska arbete genom åren!

Lena Johansson (t.v.) och Linda Grimstedt.
Lena Johansson (t.v.) och Linda Grimstedt.

FSLJ har fått en delvis ny styrelse. Två nya ledamöter valdes in vid årsmötet. Vi välkomnar Anders Ingvarsson och Katarina Johnsson till styrelsen! Styrelsen består nu av Linda Grimstedt (ordförande), Anna Nilsson (vice ordförande), Lisbeth Karlsson (kassör), Frida Jonson (sekreterare), Hans Dahlgren (ledamot) samt de två nyinvalda ledamöterna.

Möjlighet att åka på IFAJ-kongressen

Den 13-17 juli är det IFAJ-kongressen i Bonn i Tyskland. Mer information hittar du här på deras hemsida och på Facebook. Registreringen har nu öppnat och priset är lägre om man registrerar sig före den 31 mars!

Programmet och kostnad för kongressen hittar du här! För dig som är journalist under 35 år och extra intresserad av mjölkproduktion finns det möjlighet att söka stipendium för att kunna åka till kongressen.

Skärmavbild 2016-03-17 kl. 21.21.42

Sunt bondförnuft – en kurs i praktisk lantbruksjournalistik

4/3. OBS. Kursen är fullbokad. Du kan anmäla dig så blir du uppsatt på en reservlista. 

Maten vi äter, djuren vi sköter och miljön som vi lever i engagerar oss alla. Men vilken roll spelar egentligen svenskt lantbruk i allt det här? Vad är bäst – ekologiskt eller närproducerat? Köttfabriker – finns de? Och vad gör egentligen en bonde hela dagarna?

I en tid där många journalister och deras läsare/tittare/lyssnare har mindre kontakt med, och kunskap om, jordbruket och dess speciella förutsättningar, bjuder Föreningen Skogs- och lantbruksjournalister, FSLJ, in till en kurs i praktisk lantbruksjournalistik.

Den 11-13 maj lär vi oss mer om odlingsåret, EU-stöden, maskinerna och djurhållningen. Vi praktiserar själva på gårdar och diskuterar med lantbrukarna om deras vardag.

Tillsammans med några av Sveriges mest erfarna lantbruksjournalister, från tidningarna ATL, Land Lantbruk, Lantmannen och Jordbruksaktuellt, funderar vi sen på hur vi kan göra bra och intressant journalistik av det hela.

När: Från eftermiddagen den 11 maj till lunch den 13 maj.
Var: Vreta Kluster, Linköping
Pris: 600 kronor
Resa: Kostnaden för resa till och från Linköping bekostas av FSLJ.
Detta ingår: Boende i dubbelrum på Bo på lantgård samt samtliga måltider.

Anmälan senast 6 mars till FSLJ, genom Hans Dahlgren: hans.dahlgren@agris.se
Anmälan är bindande efter erlagd kursavgift. Frågor besvaras av FSLJs ordförande Linda Grimstedt: linda.grimstedt@lrfmedia.se

Kursen finansieras med medel från Lantbruksveckans fond, förvaltad av Kungliga skogs- och lantbruksakademin.